• „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”

     • 04.10.2022 r. Janusz Karol 

      W dniach 22 i 23 września odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. Projekt został przygotowany przez Nadleśnictwo Brzozów oraz Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa – Zdroju we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Celem projektu była ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

      Na terenie naszej szkoły zajęcia prowadził Pan Antoni Wołowski pracownik Muzeum Historii Żydów POLIN. Podczas zajęć uczniowie klas 4b, 5a, 5b i 6b poznali podstawy kultury żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza żydowskiego i tradycji z nim związanych, a także historię społeczności żydowskiej Brzozowa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania i odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzącego. W ramach projektu dokonano oznakowania cmentarza żydowskiego przy ulicy Zdrojowej w Brzozowie przez przedstawicieli Muzeum Historii Żydów Polskich, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Nadleśnictwa Brzozów i władz samorządowych.

      W uroczystości, która odbyła się w dniu 29.09.2022 brała udział klasa 5b pod opieką nauczycieli Stanisława Hawrota,  Niny Florczak – Mendyki i Karola Janusza. Podczas  uroczystego oznakowania cmentarza Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pochwalił uczniów za ich postawę i obecność.

      Dziękujemy organizatorom projektu za cenne wiadomości przekazane uczniom. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

       

      Link do poostałych zdjęć: 

     • Odpłatność za obiady

     • 03.10.2022 r. 

      Odpłatność dla klas I-III za miesiąc październik wynosi 114 zl

       

      Klasa "0" dla korzystających z wyżywienia w dniach 14 i 31 października 2022 

      odpłatność wynosi  126 zł 

       

      Klasy od IV-VIII  - odpłatność wynosi  114 zł

       

       

      W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ODPISU W MIESIĄCU POPRZEDNIM

      BARDZO PROSIMY O KONTAKT Z INTENDENTEM CELEM USTALENIA

      ODPŁATNOŚCI ZA BIEŻĄCY MIESIĄC.

       

      TEL. INTENDENT BUDYNEK A (UL. PARKOWA 5) -

      785 948 083

      TEL. INTENDENT BUDYNEK B (UL. TYSIĄCLECIA 29) -

      695 963 117

     • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

     • Jolanta Potoczna 28.09.2022

      Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby stworzyć nowoczesną szkołę, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM  (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
      W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy, radzenia sobie w życiu.
      Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, informatyki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.


      W ramach projektu szkoła otrzymała:
      •    Drukarkę 3D wraz z filamentami i laptopem
      •    Bibliotekę modeli 3D
      •    Roboty Education Spike Prime i Essential
      •    Roboty Photon Edu z matą edukacyjną 
      •    Minikontroler Lofi Codeblox Full Kit
      •    Stację lutowniczą
      •    Wyposażenie pracowni fotografii: aparat fotograficzny, statywy, mikrofony, oświetlenie, gimbal, green screen
      •    Okulary VR, kostki VR
      •    Maszyny do szycia
      •    Zestaw dronów Edu Tello 


      ZAJĘCIA Z ROBOTEM PHOTON


      Photon jest pierwszym na świecie interaktywnym robotem edukacyjnym, który rozwija się razem z dzieckiem, uczy logicznego myślenia, nowych technologii, podstaw programowania, szybkiego podejmowania decyzji oraz rozwijania pamięci.
      Interaktywny robot został przyjęty przez uczniów  z dużym entuzjazmem i ciekawością.
      Jesteśmy przekonani, że dzięki takim nowoczesnym pomocom, kodowanie i programowanie okaże się świetną zabawą, a lekcje i zajęcia pozalekcyjne zyskają na atrakcyjności.

     • UDZIAŁ UCZNIÓW W 29. AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA

     • 20.09.2022 r.  Nina Florczak - Mendyka

       

      16 września br. uczniowie klasy IV b, V a i VI d pod opieką nauczycieli pani Niny Florczak – Mendyki, Bogumiły Boroń, Edyty Boroń – Czekańskiej, Ewy Bąk, pana Adama Kopczyka i pana Adama Kaczmarskiego wzięli udział w 29. akcji Sprzątania świata – Polska, której tegoroczne hasło kompanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

      Przed podjęciem zadania uczniowie w ramach zajęć wychowawczych zostali poinformowani o umiejętności prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów.

      Akcja sprzątania świata jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Hasło tegorocznej akcji szczególnie zachęca, aby każdy podjął działania, dzięki którym zmniejszy  ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.

      Udział w akcji uświadomił uczniom, że już od najmłodszych lat musimy dbać o środowisko, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasza planetę, za czystość Ziemi.

                                                                                                                              

       

     • Informacja

     • 05.09.2022

      Dyrektor Szkoły informuje, że dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały umieszczone na dzienniku szkolnym .

      Proszę o zapoznanie się z terminarzem roku szkolnego.

     • UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

     • 01.09.2022 r. 

      Budynek A (ul.Parkowa 5) KLASY 4-8

       

      Godz. 8:00 spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły.

      8:30 spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych.

      9:30 Msza Święta w Bazylice Mniejszej (na Mszę Świętą uczniowie udają się pod opieką  Wychowawców )

       

       

      Budynek B (ul. Tysiąclecia 29) KLASY "0"- 3

       

      Godz. 8:00 spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły

      8:30 spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych

      9:30 Msza Święta w Bazylice Mniejszej (na Mszę Świętą uczniowie udają się pod opieką  Rodziców )

       

       

     • Stołówka szkolna

     • 29.08.2022r. 

      W roku szkolnym 2022/2023  opłaty za obiady dokonywane są tylkow formie przelewu.

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 05 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK) 

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim, prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej kwoty do zapłaty ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117 

      Zapisy na stołówkę u Wychowawcy klasy lub u Intendenta.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku B przy ul. Tysiąclecia 29 od 02.09.2022 r. w godzinach od 10.30 do 13.00.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień dla klasy "0" wynosi 126 zł ,

      dla klas 1-3 wynosi 120 zł 

       

      Wydawanie posiłków w Budynku A przy ul. Parkowej 5 od 05.09.202 r. w godzinach od 11.25 do 14.25.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień dla klas  4-8  wynosi 114 zł

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 56583