• Wystawa kartek bożonarodzeniowych

     • 05.01.2021 - K. Michalska

       

      Podczas ostatnich przedświątecznych zajęć informatyki uczniowie klas 1, 3 i 4 wykonywali świąteczne kartki. Klasa pierwsza i trzecia swoją pracę wykonywała za pomocą strony
      https://santatracker.google.com/santascanvas.html używając Mikołajowej wersji Painta. Było to dla nich bardzo przyjemne zadanie wprowadzające wszystkich w świąteczny nastrój. Uczniowie klas czwartych swoje kartki wykonali w edytorze grafiki Paint. Za pomocą poznanych narzędzi programu starali się pobudzić wyobraźnię i stworzyć autorską kartkę bożonarodzeniową.
      Zachęcam do obejrzenia wystawy z pięknymi pracami naszych uczniów.

       

      Wystawa kartek klas 1 i 3
       

      Wystawa kartek klas 4

       

     • Świąteczny występ oddziału przedszkolnego

     • 21.12.2020 - L. Kudła

                  Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Zasiadając do wigilijnego stołu łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i śpiewamy kolędy. I tym wszystkim dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie chciały podzielić się z rodzicami i innymi uczniami. Pod opieką p. Lucyny Kudły i p. Jolanty Krzysik przygotowały krótki program artystyczny. Świąteczną dekorację wykonała p. Halina Słowik. Swoim występem pragną one złożyć Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom i uczniom szkoły życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2021.

     • Wizyta św. Mikołaja w oddziale przedszkolnym

     • 21.12.2020 - B. Haduch

                      Dnia 7 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie odwiedził św. Mikołaj i przyniósł ze sobą wór prezentów, czym sprawił wszystkim ogromną radość. Uczniowie przywitali niespodziewanego gościa wesołą piosenką. W końcu nastąpił ten długo wyczekiwany moment rozdania prezentów. Radości dzieci nie było końca.

               W imieniu wszystkich dzieci dziękujemy wszystkim Pomocnikom świętego Mikołaja. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za słodycze, które otrzymały dzieci.

    • KONKURSY
     • KONKURSY

     • 17.12.2020 - Ks. T. Bednarz

      KUNKURS BBIBLIJNY dla klas od III do VII - etap szkolny odbędzie się 2 marca 2021r.

      Materiał na etap szkolny: Ewangelia wg. św. Mateusza, rozdziały 5,6,7,13.

       

      Regionalna Olimpiada o Wielkich Polakach (sługa Boży Stefan kard Wyszyński).

      Etap szkolny odbędzie się 25 lutego 2021r. (klasa VII i VIII)

       

      Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału.

      Zaangażowanie w konkursy jest jednym z kryteriów dla osiągnięcia oceny celującej z przedmiotu.

     • Zarządzenie Nr 13/2020

     • 30.11.2020

      ZARZĄDZENIE Nr 13/2020


      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie


      z dnia 30 listopada 2020 r.


      w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności      Na podstawie art. 14 ust. 1-3 i 5, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz.1062) oraz art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) zarządzam, co następuje:


      §1.

      Wyznaczam koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie w osobie p. Paweł Jurkiewicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie.


      §2.

      Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej koordynatorem, należy w szczególności:


      • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Brzozowie, zwany dalej Szkołą;
      • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020,poz.106;
      • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
      • Pomoc w poruszaniu się po budynku Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami będzie świadczyć konserwator zatrudniony przez Szkołę.


      §3.

      Plan działania, o którym mowa w 2 pkt 2, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji przez Szkołę zadań w zakresie dostępności.


      §4.

      W zakresie zapewnienia w Szkole dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynator współdziała z nauczycielem-informatykiem oraz redaktorem BIP zatrudnionymi w Szkole.


      § 5.

      Koordynator jest uprawniony do wydawania poleceń pracownikom Szkoły w zakresie wykonywanych zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, korzystającym z usług Szkoły.


      § 6.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020r.
      (-) Tomasz Żak


      Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie


      1. Załącznik_do_zarządzenia.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1225