• Dzień głośnego czytania

     • 29.09.2023 

          W maju 2023 roku nasza szkoła została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jest to program uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Otrzymaliśmy ogółem 15.000 zł zł  dofinansowania bo biblioteki na zakup nowości wydawniczych  oraz elementów wyposażenia biblioteki ( 12.000 zł kwota wsparcia finansowego i 3.000 zł wkład własny).

          W ramach realizacji  programu 29.09 biblioteka szkolna zorganizowała Dzień Głośnego Czytania dla uczniów klasy 0 i klas pierwszych (budynek B). W rolę lektorów wcielili się: Pan Piotr Boczar – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Brzozowie, dyrektor szkoły Pan Tomasz Żak, wychowawcy klas pierwszych oraz bibliotekarz. Uczniowie wysłuchali wierszy dla dzieci polskich poetów: Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry i Juliana Tuwima.

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 20 września 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie  odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone wyłonieniem kandydatów do samorządu z oddziałów klasowych IV – VIII. Do wyborów zgłoszono 16 uczniów. Po ogłoszeniu listy wyborczej rozpoczęła się tygodniowa kampania, podczas której kandydaci prezentowali wyborcom swoje osoby, programy wyborcze oraz zachęcali do oddania na nich głosu w wyborach. Kampania oraz wybory wzbudziły wiele emocji i z niecierpliwością oczekiwano na ogłoszenie wyników.

      W środę, 20 września 2023 r., o godzinie 8:00 Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Adrianna Kędra, Piotr Mendoń, Karolina Musiałek, Blanka Wojtowicz rozpoczęła wybory. Wzięło w nich udział 370 osób (312 uczniów oraz 58 nauczycieli). Frekwencja wyborcza wyniosła 85,6%. W wyniku wyborów w roku szkolnym 2023/2024 skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego prezentuje się następująco:

       

      Przewodniczący: Kacper Telesz

               Zastępcy: Martyna Zarych oraz Mikołaj Chalecki

      Członkowie: Nikola Gerlach oraz Julia Organ

       

                  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych działań!

       

     • SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

     •  

      Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaprasza Rodziców na spotkanie
      z Wychowawcami w dniach 12 i 13 września o godzinie 16.30.

       

      Porządek spotkania:

       

      12.09.2023 r. Budynek B - godzina 16.30

      Klasy 0-3 spotkanie z wychowawcami w swoich salach

       

      13.09.2023 Budynek A - godzina 16.30
      Klasy 4-8 

       

      WYKAZ  SAL

      4A - 53

      4B -79

      4C - 52

      4D - 78

      5A - 67

      5B - 5

      5C - 58

      6A - 45

      6B - 51

      6C - 59

      7A - 60

      7B -75

      7C - 7

      7D - 8

      8A - 61

      8B - 66

      8C - 46

       

      13.09.2023 Budynek A ul. Parkowa 5  (STOŁÓWKA SZKOLNA) godzina 18.00  
      Spotkanie Przewodniczących Rad Klasowych klas 0-8 
      ( wybór Rady Rodziców Szkoły, spotkanie z dyrektorem - zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego i programu wychowawczo - profilaktycznego).

     • STOŁÓWKA SZKOLNA

     • W roku szkolnym 2023/2024  opłaty za obiady dokonywane są tylkow formie przelewu.

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 15 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK) 

       

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim, prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej kwoty do zapłaty
      ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117 

       

      Zapisy na stołówkę u Intendenta.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku B przy ul. Tysiąclecia 29 od 02.09.2022 r.
      w godzinach od 10.30 do 13.00.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku A przy ul. Parkowej 5 od 05.09.202 r.
      w godzinach od 11.25 do 14.25.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień dla klas  0-8  wynosi: 114 zł

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 162473