• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
     • EUROWEEK 2021

      27.10.2021 r. - Zygmunt Cesarz

      Uczniowie klas ósmych oraz opiekunowie przebywający na tygodniowych warsztatach językowych EUROWEEK w Międzygórzu przesyłają serdeczne pozdrowienia dla Dyrekcji,Grona Pedagogicznego a także całej społeczności szkolnej.

     • Szkolny Klub Sportowy

      25.10.2021 r. - Paweł Jurkiewicz

      Kolejny projekt, który realizowany jest w naszej szkole to pozalekcyjne zajęcia sportowe SKS, który skierowany jest do uczniów klas IV-VIII. Zajęcia zostały wznowione po wakacyjnej przerwie w dwóch grupach i potrwają do 15 grudnia 2021 roku.

      Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sport

     • Dzień Edukacji Narodowej

      19.10.2021 r. - A.Śnieżek

      13.10.2021r. w naszej szkole odbyła się pierwsza, po długim okresie zdalnego nauczania, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
      Uczniowie klas 7c i 7b wraz z Samorządem Szkolnym przygotowali program, aby wyrazić swój szacunek i wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty. Całą społeczność szkolną – nauczycieli, uczniów oraz Radę Rodziców powitał dyrektor szkoły. Następnie przedstawiciele Samorządu Szkolnego skierowali słowa wdzięczności za trud wychowania i złożyli życzenia wszystkim pracownikom oświaty, zaś uczniowie klas 7 w krótkim scenkach zaprezentowali satyryczny obraz nauczyciela.
      Całość akademii uświetniły występy wokalne przedstawicieli klas 7 i 8. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły odczytał życzenia od burmistrza Brzozowa i wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom. Następnie przewodniczący Rady Rodziców skierował do wszystkich pracownik

     • Spotkanie z policjantem (KLASY IV i VIII)

      12.10.2021 r. - Adam Kaczmarski

      W dniu 08.10.2021 r. odbyło się spotkanie uczniów klas: 4-8 z Panem Krzysztofem Kwiecińskim Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
      Tematem przewodnim spotkania była odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży. Pan Policjant przedstawił i omówił wiele sytuacji dotyczących niebezpieczeństw czyhających na nieświadomych młodych ludzi.
      Uczniowie zadawali wiele pytań, na które otrzymali jasne, zrozumiałe i wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie było bardzo pouczające. Dzięki niemu uczniowie zostali uświadomieni o swojej odpowiedzialności.
      Panu Policjantowi dziękujemy za rzeczowe i sprawne przestawienie zagadnienia.

  • Środa 27.10.2021
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 648695