• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
   • Albert Einstein
   • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
   • William Shakespear
   • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
   • Carl Rogers
     • ZARZĄDZENIE NR 13/2020

      14.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      ZARZĄDZENIE NR 13/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

      z dnia 23 października 2020 roku.

      w sprawie nauczania zdalnego.

      w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie:

    • Klub Ortograffiti
     • Klub Ortograffiti

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie spotykają się na zajęciach Klubu Otograffiti, by doskonalić swoje umiejętności w czytaniu ze zrozumieniem, pracować nad utrwalaniem znajomości zasad ortograficznych. Realizowane są ciekawe projekty, które są pomysłami uczniów.

    • „Znaczek na misje”
     • „Znaczek na misje”

      19.10.2020 - JRS

      W niedzielę, 18 października 2020 r., obchodziliśmy 94 Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczął on odbywający

      się każdego roku w Polsce „Tydzień Misyjny”- czas solidarności misyjnej w Kościele katolickim.

      W tym szczególnym okresie zachęcamy wszystkich, dla których dobro drugiego człowieka jest sprawą

     • ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

      14.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Zarządzenie Nr 12/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

      z dnia 14 października 2020r.

      w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktycznych

      w klasie 2c i prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

      Na podstawie art. §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604, poz.1166),w oparciu o pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z dnia 14.10.2020 oraz zgodę Burmistrza Brzozowa z dnia 14.10.2020r. na zawieszenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie zajęć w formie zdalnej

  • Wtorek 27.10.2020
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 149274