• O szkole

      • Brzozów jest 8-tysięcznym miastem, leżącym na trasie Rzeszów-Sanok. Trudna sytuacja lokalowa szkoły oraz rosnąca liczba mieszkańców w latach 80 - tych przesądziły o podjęciu decyzji budowy nowego obiektu szkolnego. W roku 1999 oddano w końcu nową szkołę do użytku.

       Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozowie spełnia wymagania nowoczesnej placówki oświatowej. Standard obiektu zapewnia realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych na wysokim poziomie.
        

       Kadra pedagogiczna

       Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Placówka jest szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspiera indywidualny rozwój ucznia.

      • Organizacje szkolne

      • ZHP, LOP, PCK, PTSM

       Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. Szkoła troszczy się, by każdy czuł się bezpiecznie. Dba, aby wszyscy uczniowie mieli wpływ na to, co się dzieje w szkole i zawsze spotykali się z przyjaźnią i szacunkiem ze strony wszystkich pracowników szkoły. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 3386