• Konferencja dla nauczycieli języków obcych.
     • Konferencja dla nauczycieli języków obcych.

     •  

      “Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of a great teacher can be transformational” 

      Technologia nigdy nie zastąpi wspaniałych nauczycieli, ale technologia w rękach wspaniałych nauczycieli może coś zmienić.

      George Couros

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • 20.11.2020

       

      Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas. Będą one przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy komunikacyjnej MICROSOFT TEAMS.
      Wychowawcy klas będą łączyć się z rodzicami w zespołach klasowych swoich wychowanków.
      Spotkania będą zaplanowane w kalendarzu.

       

       

    • Praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III
     • Praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III

     • 20.11.2020

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

      Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

       

      Poradnik dla szkół klasy I-III - wersja PDF

     • Podsumowanie sportowego roku 2019/2020.

     • 19.11.2020 - Paweł Jurkiewicz

      Dnia 17 listopada  2020 roku w naszej szkole wręczono skromne upominki sportowcom, którzy w poprzednim roku szkolnym  zajęli znaczące sukcesy na arenie wojewódzkiej.
      W ramach Igrzysk Dzieci  nasze uczennice Izabela Sawicka w skoku w dal zdobyła złoty medal osiągając wynik 4,71 m. Maria Krzysztyńska w internetowych szachach indywidualnych zajęła trzecie miejsce, a Klaudia Futyma czwarte.
      W ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczeń Maciej Janusz zajął ósme miejsce w pchnięciu kulą uzyskując wynik 8,70 m. Ponadto nasza szkoła w powiatowej rywalizacji szkół zajęła odpowiednio pierwsze miejsce w kategorii Igrzysk Dzieci oraz drugie miejsce w łącznej klasyfikacji sportowej.
      Nagrody ufundowane przez Starostę Brzozowskiego wręczył Pan Marek Szerszeń oraz Pani V-ce Dyrektor Wioletta Wyskiel.
      Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów na niwie sportowej.

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZOZOWIE w sprawie zmiany organizacji nauczania wprowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki.

     • 06.11.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      W związku z ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki informuję, że w dniach
      od  9 listopada  do 29 listopada br., szkoła funkcjonuje w następujący sposób:

       

      - oddział przedszkolny bez żadnych zmian,

      - w budynku B funkcjonuje świetlica szkolna, w szczególności dla uczniów, których rodzice
      są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19,

      - dzieci przebywające w budynku B nadal mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

      - uczniowie klas I–III  rozpoczynają udział  w zajęciach prowadzonych  w formie zdalnej 
      z dniem 9 listopada 2020 r.,

      - uczniowie klas IV–VIII kontynuują udział w zajęciach  prowadzonych w formie zdalnej.

       

      Zajęcia  będą odbywać się za pomocą łączy elektronicznych przez platformę Microsoft Teams i dziennik UONET+ .

      Lekcja online trwa 30 minut.


       

      Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych będą prowadzić lekcje z uczniami zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne pracując w szkole. Dyrektor w uzasadnionej sytuacji zdrowotnej nauczyciela może wyrazić zgodę na prowadzenie lekcji z domu.

      Pedagodzy szkolni oraz psycholog pracują zgodnie z dotychczasowym planem zajęć w szkole.

      Informacje o odbywaniu zajęć nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, dodatkowych zajęć z języka polskiego, spotkań konsultacyjnych uczniów klas ósmych przekażą zainteresowanym uczniom i ich rodzicom nauczyciele prowadzący w/w zajęcia.

      O wszystkich ewentualnych zmianach dotyczących pracy szkoły będziemy na bieżąco informować przez
      e-dziennik i na stronie internetowej szkoły, szczegóły organizacji znajdują się w regulaminie zdalnego nauczania.

       

      W razie jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się ze szkołą telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną sp@spbrzozow.pl oraz z wychowawcami i nauczycielami.


                  Życzę zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. 

       

      Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt