• Nauczanie w dniach 24-28.05.2021 r.

     • 20.05.2021 r.

      Z uwagi na termin egzaminu dla klas ósmych, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów zdecydowaliśmy o wprowadzeniu do kalendarza organizacji roku szkolnego następujących zmian  w dniach od 24.05 do 28.05.2021 r.

      Wszystkie klasy 0 – 3 SP– bez zmian nauka stacjonarna.
       

      Klasy IV – VII -  dni wolne
       

      Klasy VIII:

      24 maja – dzień wolny

      25 maja – egzamin ósmoklasisty – język polski

      26 maja – egzamin ósmoklasisty – matematyka

      27 maja – egzamin ósmoklasisty – język angielski

      28 maja – wycieczka CNK, pozostali uczniowie dzień wolny (Kl. IV-VIII)

       

      W dniach 25,26,27.05. 2021 r. uczniowie przystepujący
      do egzaminu ósmoklasisty
      przychodzą do szkoły na godz. 8.00.

       

      Zminimalizuje to zagrożenie zakażenia a tym samym

      da możliwość wszystkim uczniom  przystąpienia do egzaminu.

       

      Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają

      do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

       

       

     • Nauczanie hybrydowe klas 4-8 w dniach 17-21.05.2021 r.

     • 10.05.2021 r.  - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

          Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki, nauczanie hybrydowe klas 4 - 8 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie odbędzie się wg następującego harmonogramu:

       

      HARMONOGRAM

       

      Z uwagi na wyjad uczniów do Centrum Nauki Kopernik w środę 19.05.2021 r.
      nauka będzie odbywac się zdalnie.

       

       

     • Organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie w czasie nauczania zdanego klas IV – VIII w okresie od 03.05.2021 r. do 16.05.2021 r.

     • 30.04.2021 r. - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

          W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego dla klas IV – VIII do 16 maja 2021 roku zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kształcenie zdalne”.

      Organizacja pracy szkoły:

      • Oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie.
      • Klasy I – III uczą się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji zamieszczonym
       w dzienniku elektronicznym.
      • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów
       z klas I – III.
      • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.
      • Lekcje online w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć,
       który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
      • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (indywidualne lub w małej grupie) po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem przedmiotu.
      • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły lub zdalnie.
      • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami
       czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym
       lub telefonicznie 13 4341937.
    • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY (KLASY 0 - 3)
     • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY (KLASY 0 - 3)

     • 30.04.2021 r.

       

      Odpłatność za obiady dla klasy 0

      za miesiąc MAJ 2021 r. wynosi 60zł

       

      Odpłatność za obiady dla klas 1 – 3 (grupy A, B)

      za miesiąc MAJ 2021 r. wynosi 69 zł

      (kwiecień – 9 zł + maj – 60 zł =69 zł)

       

      Odpłatność za obiady dla klas 1 – 3 (grupy C, D)

      za miesiąc MAJ 2021 r. wynosi 66 zł

      (kwiecień – 6 zł + maj – 60 zł =66 zł)

       

     • „Nie zagubić talentu" - program wspierania uzdolnionej młodzieży województwa podkarpackiego

     • 28.04.2021 r.

      Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu". W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

       

      Program skierowany jest do:

      • uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,
      • uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,
      • szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

       

      Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie:

      https://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja-i-nauka/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 22472