• Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”

     • S. Hawrot

      CELE KONKURSU: 1. Rozwijanie zainteresowania fotografią.

      2. Popularyzowanie piękna i różnorodności przyrody.

      3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia i dokumentowania obserwacji.

      4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności.

       

      ADRESACI KONKURSU: Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Brzozowie.

       

      ORGANIZACJA KONKURSU: 1. Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące piękno
      i różnorodność przyrody na wiosnę.

      2. Tematyka fotografii: elementy przyrody charakterystyczne dla wiosny, pierwsze oznaki tej pory roku.

      3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 fotografię.

      4. Fotografie wysyłamy w formie elektronicznej.

      5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

      6. Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę:  zgodności z tematem,  wrażenie artystyczne, ciekawe, kreatywne ujęcie tematu, atrakcyjność i oryginalność.

       

       TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Fotografie konkursowe należy wysłać drogą elektroniczną na adres: stanislaw.hawrot@spbrzozow.pl do 27 marca 2024 roku.

       

       OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Oceny prac dokona jury, powołane
      przez Organizatora.

      2. Decyzje jury są ostateczne.

      3. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

      4. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

      5.Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

       

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Brzozowie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora.

     • Rekolekcje Wielkopostne w SP Nr 1 w Brzozowie; 14 – 15 marca 2024 rok

     • Czwartek 14 marca

       

      Klasy 4-8 (Budynek A)

      8:00 – Sprawdzenie obecności w klasach

      8:10 – 9:00 – Nauka rekolekcyjna dla klas 4-6 (sala gimnastyczna

                             Przedstawienie dla klas 7-8 (stołówka szkolna)

      9:10 – 10:00 – Nauka rekolekcyjna dla klas 7-8 (sala gimnastyczna

                             Przedstawienie dla klas 4-6 (stołówka szkolna)

      10:05 – Lekcje według podziału godzin

       

      Klasy 1-3 (Budynek B)

      8:00 – 10:35 – Lekcje według podziału godzin

      10:40 – 11:25  – Nauka rekolekcyjna na Sali gimnastycznej

      11:40 – Lekcje według podziału godzin

       

       

      Piątek 15 marca

       

      Klasy 1-3 (Budynek B)

      8:00 – sprawdzenie obecności w klasach i wyjście do Bazyliki

      9:00 – 10:30 – Śpiew oraz Msza św. z nauką rekolekcyjną w Bazylice

      10:30 – Powrót do szkoły i dalsze lekcje według podziału godzin

       

      Klasy 4-8 (Budynek A)

      8:00 – 11:25 – Lekcje według podziału godzin

      11:40 – wyjście do Bazyliki

      12:00 – 13:30 – Nauka rekolekcyjna oraz Msza św. w Bazylice

      13:30 – Uczniowie idą do domu

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

     • CELE KONKURSU

      • Popularyzowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
      • Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
      • Rozbudzanie inwencji twórczej;

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

      Zadanie konkursowe

      Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

      Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną.

      Technika wykonania:

      • dopuszczalna wielkość palmy: 100 – 150 cm (z uchwytem),
      • do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak:  bukszpan, gałązki wierzby. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki. Do dekoracji można użyć takich surowców jak: drewno, krepina, bibuła, papier, pióra itp.
      •  sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.

       

      Warunki uczestnictwa 

      • Przewidziane są dwie grupy wiekowe:

      grupa 1 – klasy I, II i III;

      grupa 2 – klasy IV - VIII

      • Uczestnikiem może być tylko jedna osoba
      • Gotowe prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko i klasa) prosimy dostarczyć

      do 20.03.2024r.

      Grupa 1 klasy I, II i III przynoszą prace do swojego nauczyciela religii

      Grupa 2 klasy IV – VIII  przynoszą prace do sali 78 lub 75 (do p. G. Domaradzkiej lub do p. L. Dobrowolskiej)

       

      Ocena prac

      • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne oraz palmy wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych;
      • Oceny prac dokona komisja w dniu 21 marca 2024r.
      • Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

       

      Kryteria oceny prac

      Oceniając prace Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

      • zgodność z regulaminem konkursu,
      • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
      • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
      • wielkość i bogactwo użytych materiałów.
        

      W Niedzielę Palmową 24 marca zapraszamy wszystkich uczestników konkursu

      na  Mszę Świętą wraz z procesją o godz. 9.30.

      ​​​​Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy konkursu zabierają sobie prace do domu.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

       

      Organizatorzy: nauczyciele religii, techniki i plastyki

     • Półfinał Konkursu Biblijnego

     • Dnia 5 marca Szkole Podstawowej nr. 2 w Przysietnicy odbył się Półfinał Konkursu Biblijnego na podstawie wybranych fragmentów Ewangelii Synoptycznych dla uczniów szkół podstawowych "Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła".

      W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 Szkół Gminy Brzozów, wśród nich uczniowie naszej szkoły: Adrianna Kędra, Dawid Gaworecki oraz Antonina Stemulak.

      Antonina Stemulak (klasa 6b) oraz Adrianna Kędra (klasa 7b) zajęły dwa pierwsze miejsca i dostały się do finału Konkursu, który odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

     • Półfinał XXIV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach.

     • W dniu 22 lutego 2024 roku w Sanoku, odbył się półfinał XXIV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach. W tym roku byli nimi Błogosławieni Samarytanie z Markowej Wiktoria i Józef Ulmowie z dziećmi. 

      W półfinale wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: Emilia Leń oraz Urszula Stach

      Urszula Stach na ponad 100 uczestników zdobyła 4 miejsce i dostała się do Finału Olimpiady, który odbędzie się w Markowej.

     • Stołówka szkolna - odpłatność za marzec 2024

     • 04.03.2024

      Odpłatność za obiady za miesiąc marzec dla klas  0-8  wynosi: 114 zł.

       

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 15 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK) 

       

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim,

      prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej

      kwoty do zapłaty

      ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117

     • DZIEŃ BABCI I DZIADZIA – KL. 1D

     • L. Kudła

      13 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. Wł. Szafera w Brzozowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia. Wzięło w niej udział 40 osób. Były to Babcie i Dziadkowie uczniów klasy 1d, którzy to pod kierunkiem p. Lucyny Kudła i pomocy w przygotowaniu nauczyciela współorganizującego kształcenie p. Anny Lorenc – Dębiec zaprezentowali program artystyczny składający się z wierszy, piosenek i tańca. W scenariusz zostały również wplecione piosenki z lat młodości Dziadków, takie jak: „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”, „Odpływają kawiarenki”, „Jedziemy autostopem” i „Za każdy uśmiech Twój”. Występ przerywany był gromkimi brawami seniorów. Na koniec uroczystości głośno rozbrzmiewało tradycyjne „Sto lat”, a dzieci wręczyły Dziadkom laurki. Następnie zaprosiły na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców: p. Katarzynę Szpiech, p. Justynę Kucharską i p. Annę Wojdanowską - Podulka, którym należą się gorące podziękowania.

      Warto organizować tego typu spotkania, gdyż tworzą one niezapomniane chwile. Świadczą o tym słowa uznania i wzruszeń skierowane do wychowawczyni ze strony gości.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 162481