• ZARZĄDZENIE NR 14/2021

     • 23.09.2021r. - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      ZARZĄDZENIE NR 14/2021

      Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie nauczania hybrydowego klas 1-3

      w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie

       

      w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

      Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wprowadzenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
      m. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie w klasach I – III nauczania w trybie hybrydowym.

      § 2.

      W dniach 26,28,30 kwietnia 2021 w szkole zajęcia odbywać się będą dla uczniów klas 1a,1b,2a,2b,3a,3b.
      W związku z tym w dniach 26,28,30 kwietnia nauczanie zdalne będą mieć uczniowie klas 1c,1d,2c,2d,3c,3d.

      W dniach 27,29, kwietnia 2021 w szkole zajęcia odbywać się będą dla uczniów klas 1c,1d,2c,2d,3c,3d.
      W związku z tym w dniach 27,29 kwietnia nauczanie zdalne będą mieć uczniowie klas 1a,1b,2a,2b,3a,3b.

      Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi mogą je realizować w systemie stacjonarnym.
      Szczegóły proszę omówić z Wychowawcą klasy.

       

      § 3.

      Zmianę organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań z wykorzystaniem metod i technik w trybie kształcenia na odległość zgodnie z regulaminem pracy zdalnej przekazanym uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny.

      § 4.

      Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII  nie ulega zmianie.

      § 5.

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

     • Szkolny Konkurs Programowania w Scratch

     • 19.04.2021

       

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Programowania w języku Scratch.

      Tematem konkursu jest przygotowanie gry typu Escape Room.

      Adresaci konkursu: Uczniowie klas V–VIII.

      Cele konkursu:

      • popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,
      • rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
      • rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,
      • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
      • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć,
      • poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematycznej.

      Zasady i tematyka konkursu:

      • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych:  uczniowie klas V-VI oraz VII-VIII
      • Tematem konkursu jest „Gra typu Escape Room”.
      • Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch.
      • Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).
      • Gra powinna się rozgrywać w jednym lub w większej ilości pomieszczeń.
       W pokoju/pokojach mają znajdować się ukryte zadania matematyczne lub logiczne. Poprawne rozwiązanie zadań prowadzi do zdobycia kolejnych wskazówek pozwalających otworzyć drzwi Pokoju, a tym samym zakończenia gry.
      • Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację o końcu gry, wygranej lub nie oraz zatrzymywać grę w Scratchu.
      • W przypadku nieudanej próby wyjścia z Pokoju, program powinien umożliwić ponowne uruchomienie gry z wykorzystaniem tych samych zadań bez potrzeby resetowania gry.
      • Gra powinna mieć ograniczenie czasowe – maksymalnie 3 minutowy limit czasu przeznaczony na wyjście z pokoju. Musi być dokończona i działająca.
      • Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp. Zadania powinny mieć odpowiedni stopień trudności umożliwiający skończenie gry w przeznaczonym do tego czasie przeciętnemu uczniowi z danego poziomu wiekowego.

      Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

      • zgodne z zasadami uruchomienie gry,
      • wstęp do gry,
      • obecność i czytelność instrukcji,
      • pomysłowość i oryginalność,
      • poprawność zadań/pytań,
      • ilość i jakość przygotowanych zadań,
      • umiejętności programistyczne(m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),
      • posiadanie ograniczenie czasowego,
      • możliwość ponownego przejścia gry,
      • sposób zakończenia gry.

      Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie.

      Oddawanie prac konkursowych.

      • Prace na konkurs należy przekazać do dnia 10 maja 2021r.  na adres: konkurs_scratch@spbrzozow.pl
      • W treści emaila należy podać imię nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł pracy

      Zakończenie konkursu:

      • Komisja wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej, które będą pracami finałowymi szkolnego konkursu.
      • Finaliści otrzymają dyplomy, punkty dodanie oraz oceny celujące.
      • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 maja 2021 r.

      Postanowienia końcowe.

      Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.

       

     • Konkurs graficzny „E-pisanka Wielkanocna 2021”

     • 02.04.2021r. - Katarzyna Michalska

         W marcu w naszej szkole odbył się konkurs graficzny pt. „E-pisanka Wielkanocna 2021” dla klas drugich i trzecich naszej szkoły.

         Celem konkursu było: - rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych, - doskonalenie zdolności obsługi edytora grafiki Paint, - rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

       

      Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

      1. miejsce Adam Cetnarowicz kl. 2c

      2. miejsce Paulina Rzepka kl. 3a

      3. miejsce Antoni Byczek kl. 3d

       

      Wyróżnienia:

      - Zofia Wolanin kl. 2c

      - Filip Piotrowski kl. 2c

       

      Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • 24.03.2021

      W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

      NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

      Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

      NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

      Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

      W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

      Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

      Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

      W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

      Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

       

      Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

      Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

       

       

     • Konkursy czytelnicze w "budynku B"

     • 23.03.2021 - Renata Żak

               W ostatnim tygodniu nauki stacjonarnej, w budynku B odbyły się dwa konkursy czytelnicze.

       

               16.03 uczniowie klas III zmierzyli się z pytaniami ze znajomości treści książki Astrid Lindgren „Dzieci
      z Bullerbyn”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów. Oto zwycięzcy: 

         I miejsce – Emilia Glazer (IIIa)

      II miejsce – Jan Jagodziński (IIIa)

      III miejsce – Zofia Stemulak (IIIb)

       

               18.03 w szranki stanęli uczniowie klas II w konkursie „Magiczny świat Jana Brzechwy” Test wypełniło 11 uczniów. Nagrodzeni zostali:

      I miejsce – Kuba Piegdoń (IIc)

      II miejsce – Zuzanna Dudycz (IId)

      III miejsce (ex aequo) – Amelia Sowińska (IId)

                                             Filip Przybyła (IIa)

       

       

               Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

      Zwycięzcom gratulujemy!

     • Organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie w czasie nauczania zdanego klas I – VIII w okresie od 22.03.2021 r. do 9.04.2021 r.

     • 22.03.2021 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 9 kwietnia 2021 roku oraz objęciem nim od 22 marca 2021 roku klas I-III zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce kształcenie zdalne.

       

      Organizacja pracy szkoły:

      • Oddział przedszkolny uczy się zdalnie zgodnie ze swoim planem zajęć.
      • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci oddziału przedszkolnego.
      • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.
      • Lekcje online w klasach I-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
      • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.
      •  Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicem) lub zdalnie.
      • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 134341937.

      Zapisy regulaminu nauczania zdalnego dotyczące m.in. sposobu prowadzenia zajęć oraz monitorowania obecności uczniów i oceniania pozostają bez zmian.

       

    • Biblioteczne konkursy czytelnicze rozstrzygnięte!
     • Biblioteczne konkursy czytelnicze rozstrzygnięte!

     • 18.03.2021 - Ewa Bąk

      Zwycięzcami konkursu pt.”W krainie baśni” zostali:

      I miejsce       HANIA HAŁKA  kl. IV B

                            DOMINIK BAJKO   kl. IV B

      II miejsce      NATALIA ADAMSKA  kl. IV C

      III miejsce    WIKTORIA DOBOSZ  kl.  IV A

                            ALICJA SZUBA kl. IV A

                            ALAN WOJTOŃ  kl. IV C

      Wyróżnienie  FABIAN KWOLEK  kl. IV  C

       

      Zwycięzcami konkursu „LEGENDY POLSKIE” zostali:

      I miejsce      KAJA DMITROWSKA   kl. V C

      II miejsce     MACIEJ FEDYŃ  kl. V A

      III miejsce    IZABELA OPAŁKA  kl. V  B

       

      Zwycięzcom gratuluję!

      Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiczną rozdanie nagród odbędzie się w terminie późniejszym.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 22469