• ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

     • 22.09.2020

      ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA M-C PAŹDZIERNIK 2020 r W KWOCIE 63 ZŁ

      PRZYJMOWANA JEST W DNIACH OD 28-09-2020r DO 30-09-2020r

    • ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY
     • ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

     • 17.09.2020 - JRS

      W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów stworzyliśmy „ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY”. Jest ona  formą wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami, szkołą a uczniami, przede wszystkim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

      Pozyskane  informacje pozwolą  zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.
      Zachęcamy uczniów ( zwłaszcza tych, którzy  obawiają się bezpośredniej rozmowy) i  rodziców do umieszczania w skrzynce informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa dzieci w naszej placówce.

       

      ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

    • ANONIMOWA ANKIETA
     • ANONIMOWA ANKIETA

     • 02.09.2020 JRS

      Zwracamy się z serdeczną prośbą do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli o wypełnienie do 7 września 2020 roku  anonimowej ankiety, która pozwoli dokonać diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym.

      Otrzymane informacje posłużą do opracowania  zmian w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
      Z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

       

       

    • Stołówka szkolna w roku szkolnym 2020/2021 (zmiana sposobu płatności)
     • Stołówka szkolna w roku szkolnym 2020/2021 (zmiana sposobu płatności)

     • intednedt BK, WC

      Z dniem 07.09.2020 r. stołówka szkolna rozpoczyna żywienie uczniów.

      Zapraszamy  uczniów do zapisu  do stołówki szkolnej. Zapisy zgłaszamy u pani intendentki.

      Od nowego roku szkolnego opłaty za obiady dokonywane są tylko w formie przelewu.

      Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłaty.

      Wymagany termin opłat za obiady za m-c wrzesień 2020r do 07-09-2020r.

      Za każdy następny m-c do 01 danego m-ca.

      Opłaty na  dany miesiąc będą podane na stronie internetowej zawsze przed 01 danego m-ca.

      Nieobecność ucznia prosimy zgłaszać u pani intendentki lub w sekretariacie szkoły (do godz 9.00 tego samego dnia).

      Nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie – uczniowie ze zgłoszonymi odpisami proszeni są o kontakt z panią intendentką w celu wyliczenia kwoty.

       

      OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ : 54 zł

       

      Dane do przelewu:

      Nazwa odbiorcy. Szkoła Podstawowa nr.1 im.Wł. Szafera w Brzozowie

      Adres odbiorcy. Ul. Parkowa 5 lub ul. Tysiąclecia 29

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Tytułem. opłata za obiady za(imię i nazwisko dziecka,klasa,miesiąc)

       

      W razie pytań prosimy o kontakt

      13 434 19 37

    • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!
     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

     • 31.08.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

        

      Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! 

      Przed nami nowy rok szkolny, który z pewnością będzie wyjątkowy. Ze względu na sytuację epidemiczną nie rozpoczniemy go uroczystym apelem.

      1 września 2020 roku zapraszamy na spotkanie z wychowawcami, którzy będą na Was czekać na terenie szkoły w określonych salach – harmonogram poniżej. To od nich uzyskacie wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania w szkole, m.in.:

      • zapoznacie się z procedurami bezpiecznego pobytu w placówce,
      • poznacie szkołę i uczących Was nauczycieli,
      • będziecie mieli możliwość zgłosić się na korzystanie z obiadów, świetlicy czy dowozu,
      • otrzymacie kluczyki do szafek w szatni,
      • uzyskacie informacje na temat planu lekcji, dziennika elektronicznego, podręczników itp.

      2 września na godzinę 8.00 przychodzą na zajęcia już wszystkie klasy. Mamy nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i zachowacie się w sposób odpowiedzialny. Oczywiście oprócz naszych wewnętrznych procedur obowiązują nas także wszystkie przepisy sanitarne.  W miarę możliwości dbajmy o zachowanie dystansu społecznego, unikajmy zbędnych zgromadzeń w szatni czy na korytarzach szkolnych, poruszajmy się tylko ze swoją klasą i wyłącznie przy własnej klasie. Nauczyciele przekażą wam wiele informacji, które bardzo proszę stosować jak korzystanie z toalet itp.

      Liczymy na Waszą dojrzałość i odpowiedzialność, która zapewni nam wszystkim bezpieczny i udany pobyt w szkole. Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i wielu sukcesów w tym wyjątkowym roku szkolnym.

      Dyrekcja i nauczyciele  

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 31.08.2020 -Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Klasy 0-3

      Msza Święta dla klas 0-3 odbędzie się  31.08.2020 r. o godz. 17.00 w kościele parafialnym.

      Spotkanie z wychowawcami w budynku B (ul. Tysiąclecia 29) - 1.09.2020 r. o godz.:

      • klasy 3 - 8.00
      • klasy 2 - 9.00
      • klasy 1 i 0 - 10.00

      Jeżeli rodzice pragną wziąć udział w tejże inauguracji muszą mieć zasłonięty nos i usta.

      Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzić, bądź opiekun prawny.

      Wykaz sal na w.w. spotkanie  zostanie umieszczony na drzwiach wejściowych budynku szkoły.

       

      Klasy 4-8

      Msza Święta dla klas 4-8 odbędzie się  1.09.2020 r. o godz. 17.00 (ZMIANA) w kościele parafialnym.

      Spotkanie z wychowawcami w budynku A (ul. Parkowa 5) - 1.09.2020 r. o godz.:

      • klasy 4, 5, 6 - 8.00
      • klasy 7, 8 - 10.00

      Ze względu na wymogi sanitarne rodzice nie mogą uczestniczyć w inauguracji na terenie budynku szkoły.

      Spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych:

      • 4a - 60
      • 4b - 65
      • 4c - 59
      • 4d - 8
      • 5a - 61
      • 5b - 66
      • 5c - 46
      • 6a -67
      • 6b - 72
      • 6c - 53
      • 6d -52
      • 7a - 78
      • 7b - 7
      • 7c -58
      • 7d - 64
      • 7e - 1
      • 7f - 79
      • 8a - 66
      • 8b - 6
      • 8c - 51
      • 8d - 5

       

    • Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021
     • Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

     • A.T. 27.08.2020

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brozowie informuje, że  organizowany będzie dowóz dzieci do szkoły. 

      O dowóz mogą ubiegać się rodzice/ prawni opiekunowie uczniów:

      1.

      - klas 0 - 4 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  3 km)

      - klas 5 - 8 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  4 km)

      2.

      - posiadających orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

       

      Wniosek o dowóz dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły ul. Parkowa 5.

       

      Wniosek o dowóz w roku szkolnym 2020/2021_.docx

       

       

    • Stypendia na rok szkolny 2020/2021
     • Stypendia na rok szkolny 2020/2021

     • 27.08.2020

      Od wtorku 1 września do wtorku 15 września br., włącznie będą przyjmowane wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021. Ubiegać się o nie mogą zamieszkali na terenie gminy Brzozów rodzice dzieci uczęszczających do  szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Podstawowym warunkiem starania się o stypendium jest kryterium dochodowe.

      Szczegóły w załączniku:

      Pismo Burmistrza Brzozowa do Dyrektorów Szkół_.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1220