• Stołówka szkolna 2021/2022

     • 31.08.2021 r.

      W roku szkolnym 2021/2022  opłaty za obiady dokonywane są tylko
      w formie przelewu.

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 4 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 05 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK)

       

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim, prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej kwoty do zapłaty ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117
       

      Zapisy na stołówkę u Wychowawcy klasy lub u Intendenta.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku B przy ul. Tysiąclecia 29
       od 02.09.2021 r. w godzinach od 10.30 do 13.00.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 84 zł

       

       

      Wydawanie posiłków w Budynku A przy ul. Parkowej 5
       od 06.09.2021 r. w godzinach od 11.30 do 14.30.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 76 zł

       

       

       

       

     • SEKRETARIAT - informacja

     • 30.08.2021 r.

      Od dnia 01.09.2021 r. sekretariat szkoły będzie znajdował się wyłącznie

      w budynku A przy ul. Parkowej 5.

      Godziny pracy dyrektora i wicedyrektorów w budynku B

      przy ul. Tysiąclecia zostaną podane osobnym komunikatem.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 01.09.2021 r.

     • 30.08.2021

      BUDYNEK A - ul. Parkowa 5

      godz. 8.00

      - spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcami  w sali gimnastycznej.

       

      godz.9.00

      - udział uczniów we Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Brzozowie

       

      BUDYNEK B - ul. Tysiąclecia 29

       godz. 8.00 

      - uczniowie klasy 0 wraz z Rodzicami spotykają się z Wychowawcami w  sali nr 23 (II piętro)

      - uczniowie klas II i klas III wraz z Rodzicami spotykają się z Wychowawcami w swoich salach

      - ucziowie klas I wraz z Rodzicami spotykają się w sali gimnastycznej z Dyrektorem i Wychowawcami

       

      godz.8.45

      - Rodzice klas I, II i III odbierają uczniów z budynku szkoły i udają się do Bazyliki Mniejszej

       

      godz. 9.00

      - udział uczniów we Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Brzozowie 

       

     • Listy klas 1 i 4.

     • 24.08.2021

      Dyrektor Szkoły Podstawowoej Nr 1 w Brzozowie inforuje,

      że w sekretariacie szkoły (budynek A, ul. Parkowa 5)

      znajdują się listy klas 1 i 4 do wglądu dla rodziców.

     • Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

     • 20.08.2021 r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brozowie informuje, że  organizowany będzie dowóz dzieci do szkoły. 

      O dowóz mogą ubiegać się rodzice/ prawni opiekunowie uczniów:

      1.

      - klas 0 - 4 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  3 km)

      - klas 5 - 8 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  4 km)

      2.

      - posiadających orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

       

      Wniosek o dowóz dziecka do szkoły należy złożyć

      w sekretariacie szkoły ul. Parkowa 5.

      Wniosek - dowóz.docx

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 162485