• Konkurs fotograficzny „Brzozów – Nasza Mała Ojczyzna”

     • 05.10.2023 r.

      CELE KONKURSU: 1. Rozwijanie zainteresowania Brzozowem,  jego architekturą, bogactwem i pięknem.

      2. Popularyzowanie piękna i różnorodności Brzozowa.

      3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia i dokumentowania obserwacji.

      4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności.

       

      ADRESACI KONKURSU: Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Brzozowie.

       

      ORGANIZACJA KONKURSU: 1. Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące piękno
      i różnorodność Brzozowa.

      2. Tematyka fotografii: zabytkowe budynki, pomniki, ciekawa panorama Brzozowa.

      3. Fotografia musi spełniać następujące wymagania techniczne:  fotografia może być kolorowa lub czarno-biała w formacie 10x15 lub większa.

      4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.

      5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

      6. Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę:  zgodności z tematem,  wrażenie artystyczne, ciekawe, kreatywne ujęcie tematu, atrakcyjność i oryginalność.

      7. Fotografie konkursowe należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem.

       

       TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Fotografie konkursowe należy złożyć do pani Lucyny Dobrowolskiej lub pana Stanisława Hawrota do 30 października 2023 roku.

       

       OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Oceny prac dokona jury, powołane
      przez Organizatora.

      2. Decyzje jury są ostateczne.

      3. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń.

      4. Dla wyróżnionych i laureatów/laureatek przewidziane są nagrody rzeczowe.

      5. Prace zostaną zaprezentowane na gazetce.

       

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Brzozowie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora.

     • Akcja głośnego czytania w klasach IV

     • 03.10.2023

              Dnia 29.09.obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W ramach akcji biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie w klasach IV a, b, c, d i V c. Akcja miała  na celu promowanie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcenie ich do sięgania po książki w czasie wolnym.

             Spotkania rozpoczynały się od rozmowy o zaletach i korzyściach z czytania. Następnie chętni uczniowie odczytali fragmenty wybranych przez siebie książek. Były wśród nich m.in. „Mikołajek”, „Dziennik Cwaniaczka”, „Śledztwa Enoli Holmes”, „Mały książe” „Akademia pana Kleksa”, „Awantura o Basię”, a także książki o zwierzętach, gwiazdach czy dinozaurach.  

              Spotkania kończyły się prezentacją nowości bibliotecznych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

       

     • STOŁÓWKA SZKOLNA - opłata październik

     • 02.10.2023 r.

      Odpłatność za obiady za miesiąc październik
      dla klas  0-8  wynosi: 132 zł.

       

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 15 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK) 

       

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim, prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej kwoty do zapłaty
      ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117 

     • Dzień głośnego czytania

     • 29.09.2023 

          W maju 2023 roku nasza szkoła została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jest to program uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Otrzymaliśmy ogółem 15.000 zł zł  dofinansowania bo biblioteki na zakup nowości wydawniczych  oraz elementów wyposażenia biblioteki ( 12.000 zł kwota wsparcia finansowego i 3.000 zł wkład własny).

          W ramach realizacji  programu 29.09 biblioteka szkolna zorganizowała Dzień Głośnego Czytania dla uczniów klasy 0 i klas pierwszych (budynek B). W rolę lektorów wcielili się: Pan Piotr Boczar – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Brzozowie, dyrektor szkoły Pan Tomasz Żak, wychowawcy klas pierwszych oraz bibliotekarz. Uczniowie wysłuchali wierszy dla dzieci polskich poetów: Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry i Juliana Tuwima.

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 20 września 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie  odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone wyłonieniem kandydatów do samorządu z oddziałów klasowych IV – VIII. Do wyborów zgłoszono 16 uczniów. Po ogłoszeniu listy wyborczej rozpoczęła się tygodniowa kampania, podczas której kandydaci prezentowali wyborcom swoje osoby, programy wyborcze oraz zachęcali do oddania na nich głosu w wyborach. Kampania oraz wybory wzbudziły wiele emocji i z niecierpliwością oczekiwano na ogłoszenie wyników.

      W środę, 20 września 2023 r., o godzinie 8:00 Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Adrianna Kędra, Piotr Mendoń, Karolina Musiałek, Blanka Wojtowicz rozpoczęła wybory. Wzięło w nich udział 370 osób (312 uczniów oraz 58 nauczycieli). Frekwencja wyborcza wyniosła 85,6%. W wyniku wyborów w roku szkolnym 2023/2024 skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego prezentuje się następująco:

       

      Przewodniczący: Kacper Telesz

               Zastępcy: Martyna Zarych oraz Mikołaj Chalecki

      Członkowie: Nikola Gerlach oraz Julia Organ

       

                  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych działań!

       

     • SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

     •  

      Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaprasza Rodziców na spotkanie
      z Wychowawcami w dniach 12 i 13 września o godzinie 16.30.

       

      Porządek spotkania:

       

      12.09.2023 r. Budynek B - godzina 16.30

      Klasy 0-3 spotkanie z wychowawcami w swoich salach

       

      13.09.2023 Budynek A - godzina 16.30
      Klasy 4-8 

       

      WYKAZ  SAL

      4A - 53

      4B -79

      4C - 52

      4D - 78

      5A - 67

      5B - 5

      5C - 58

      6A - 45

      6B - 51

      6C - 59

      7A - 60

      7B -75

      7C - 7

      7D - 8

      8A - 61

      8B - 66

      8C - 46

       

      13.09.2023 Budynek A ul. Parkowa 5  (STOŁÓWKA SZKOLNA) godzina 18.00  
      Spotkanie Przewodniczących Rad Klasowych klas 0-8 
      ( wybór Rady Rodziców Szkoły, spotkanie z dyrektorem - zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego i programu wychowawczo - profilaktycznego).

     • STOŁÓWKA SZKOLNA

     • W roku szkolnym 2023/2024  opłaty za obiady dokonywane są tylkow formie przelewu.

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 15 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK) 

       

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim, prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej kwoty do zapłaty
      ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117 

       

      Zapisy na stołówkę u Intendenta.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku B przy ul. Tysiąclecia 29 od 02.09.2022 r.
      w godzinach od 10.30 do 13.00.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku A przy ul. Parkowej 5 od 05.09.202 r.
      w godzinach od 11.25 do 14.25.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień dla klas  0-8  wynosi: 114 zł

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im. prof. Wł. Szafera informuje,
      że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 ogłoszonym przez MEiN,
       rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej
      oraz przedszkolaków z oddziału przedszkolnego odbędzie się

      4 września 2023 roku.

       

       

       

      Budynek A (ul. Parkowa 5) KLASY 4-8

       

      godz. 8: 00  spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych kLASY 5-8.

      godz. 8: 00  spotkanie KLASY 4  - SPOTKANIE W MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

      godz. 8: 45  spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły.
       

      godz. 9: 30  Msza Święta w Bazylice Mniejszej (na Mszę Świętą uczniowie udają się pod opieką  Wychowawców)

       

      Budynek B (ul. Tysiąclecia 29) KLASY "0"- 3

       

      godz. 8: 00 spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły, a następnie

      spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych
       

      godz. 9: 30 Msza Święta w Bazylice Mniejszej (na Mszę Świętą uczniowie udają się pod opieką  Rodziców)

       

    • Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2023/24
     • Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2023/24

     •  

      KLASA 0 

      Podręczniki będą dostępne we wrześniu u katechety.

       

      KLASA 1

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 2

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 3

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Jezus przychodzi do nas, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 4

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Chcę żyć z Jezusem, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 5

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg poszukuje człowieka, red. ks. W. Janiga

       

      KLASA 6

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. W. Janiga

       

      KLASA 7

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg wskazuje nam drogę, red. ks. W. Janiga

       

      KLASA 8

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat, red. ks. W. Janiga

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5
    36-200 Brzozów
    Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 182754