• REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

     • 23.03.2022 r. 

       

      CELE KONKURSU

       • Popularyzowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
       • Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
       • Rozbudzanie inwencji twórczej;

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

      Zadanie konkursowe

      Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

      Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną.

      Technika wykonania:

      • palma musi mieć maksymalnie 150cm,
      • do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak:  bukszpan, gałązki wierzby. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki. Do dekoracji można użyć takich surowców jak: drewno, krepina, bibuła, papier, pióra itp.
      •  Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.

       

      Warunki uczestnictwa 

      • Przewidziane są dwie grupy wiekowe:

      grupa 1 – klasy I, II i III;

      grupa 2 – klasy IV - VIII

      • Uczestnikiem może być tylko jedna osoba
      • Gotowe prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko i klasa) prosimy dostarczyć

      do 7. 04. 2022r.

      Grupa 1 klasy I, II i III przynoszą prace do swojego nauczyciela religii

      Grupa 2 klasy IV – VIII  przynoszą prace do sali 78 lub 75 (do p. G. Domaradzkiej lub do p. L. Dobrowolskiej)

       

      Ocena prac

       • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne oraz palmy wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych;
       • Oceny prac dokona komisja w dniu 8 kwietnia 2022r.
       • Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

       

      Kryteria oceny prac

      Oceniając prace Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

      • Zgodność z regulaminem konkursu,
      • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
      • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
      • Wielkość i bogactwo użytych materiałów.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

      Organizatorzy: nauczyciele religii, techniki i plastyki

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022– podsumowanie

     • 23.03.2022 r. - Katarzyna Michalska

      Działania podjęte w ramach zgłoszonej inicjatywy DBI – 8 lutego 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

      · Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl

      · Umieszczenie informacji o DBI na stronie internetowej szkoły

      · Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III na podstawie scenariuszy www.sieciaki.pl

      · Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV nt. cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

      · Wykonanie przez uczniów klas IV plakatów na temat Bezpieczeństwa w Internecie

      · Udział nauczycieli informatyki w konferencji „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022” organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet

       

      Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w obchodach DBI 2022.

       

       

     • Wiosenne kodowanie

     • 22.03.2022 r. - Katarzyna Michalska

      Nauka kodowania ma na celu rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia oraz wyobraźni i kreatywności wśród najmłodszych. 21 marca uczniowie klasy 1b i 2b z radością przywoływali wiosnę rozwiązując zakodowane zadania.
      Na lekcjach z edukacji informatycznej odszyfrowywali ukryte pod postacią współrzędnych pola, które tworzyły napis wiosna oraz różne zwiastujące wiosnę kwiaty. Zadania wykonywali na kartkach papieru, kolorując kredkami odpowiednie kwadraty, a także przy użyciu aplikacji genially. Wszyscy uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem, czerpiąc przyjemność z wykonywanych zadań. 

     • Dzień Św. Patryka

     • 22.03.2022 r. - Bogumiła Boroń

      17 marca w wielu krajach obchodzony jest Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. Jest to święto narodowe i religijne. Współcześnie przyjmuje postać wielkich zabaw. W wielu miastach na świecie odbywają się parady uliczne oraz koncerty.

      Najważniejszą tradycją obchodów dnia św. Partyka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Uczniowie i nauczyciele naszej  szkoły w tym roku również dołączyli do tej tradycji. Kolor zielony jest narodowym kolorem Irlandii, nawiązującym do krajobrazu wyspy.

      Tego dnia na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas 4-8 obejrzeli prezentację dotyczącą tradycji i symboli związanych z obchodami dnia św. Patryka. Swoją wiedzę na ten temat mogli sprawdzić w przygotowanych przez nauczycieli quizach. Mogli również zrobić sobie zdjęcia z leprechaunem (zielonym skrzatem), nieodłącznym symbolem tego święta. Dobrej zabawie towarzyszyła także degustacja zielonych słodkości przygotowanych przez uczniów i nauczycieli.

      Dodatkową atrakcję stanowiły zajęcia przeprowadzone we współpracy z panią Agatą Skarbek  ze szkoły językowej Early Stage.  Nauka przez zabawę to najlepsza forma edukacji.

      Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych  obchodów dnia św. Patryka w naszej szkole.

      Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

       

     • Dzień Pandy

     • 21.03.2022 r. - Lucyna Kudła

      W dniu 16 marca 2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Dzień Pandy. Uczciły ten dzień, przychodząc ubrane na czarno – biało (większość). Obejrzały film, z którego dowiedziały się ciekawych informacji na temat tego zwierzęcia oraz jak ważna jest ochrona zagrożonych gatunków. Bawiły się w zabawę paluszkowo – logopedyczną „Panda ta”, a w zabawach ruchowych zamieniały się w pandy i próbowały je naśladować. Jednym z ciekawych zadań było wykonanie pandy według szablonu. Ponadto wykonały maski, wyklejając je plasteliną, dzięki którym mogły wcielić się w tę postać. Maski te wniosły wśród dzieci wiele radości.

     • Dzień Kobiet

     • 16.03.2022 r. Beata Lepucka

      Dnia 8 marca 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu klasy III b i III d pod opieką pań: Beaty Lepuckiej i Janiny Bąk, nad nagłośnieniem czuwała pani Beata Haduch. Program artystyczny najpierw został zaprezentowany społeczności uczniowskiej oraz nauczycielom, a po południu rodzicom występujących uczniów. Piękna recytacja wierszy, piosenki oraz taniec bardzo spodobały się publiczności i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

      Gratulujemy uczniom wspaniałego występu!

     • W przyszły czwartek 17 marca 2022 o godzinie 9.00 konkurs KANGUR.

     • 10.03.2022 r. - Zygmunt Cesarz

      Zapisani uczniowie klas 4 – 8 zgromadzą się w tym dniu po pierwszej lekcji pod salą 58, tam zostaną przydzieleni do klas, w których odbędzie się konkurs i tam uzyskają wszelkie potrzebne informacje.

      Uczniowie klas 2 i 3 będą pisać konkurs w budynku B na ul. Tysiąclecia. Tam też zostaną poinformowani w jakiej klasie odbędzie się konkurs.

      Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

      ________________________________________________________

      Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;

      Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

      Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

      Kadet - klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

      Junior - klasy I i II liceów i techników, szkoły branżowe I stopnia;

      Student - klasy III liceów i techników, III liceów 3-letnich oraz III i IV techników 4-letnich, szkoły branżowe II stopnia.

      ________________________________________________________

      Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res.

      Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

      Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
      Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
      Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

      Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.     

       

      Jeszcze raz zachęcam to zapoznania się lub tylko przypomnienia regulaminu konkursu na stronie głównej KANGURA, tam też można znaleźć m.in. testy z lat ubiegłych.

       

       

     • Zbiórka na rzecz mieszkańców Ukrainy

     • 07.03.2022 r. J. Rachwał-Szczuka

      W dniu 04.03.2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      przeprowadziła zbiórkę na rzecz mieszkańców Ukrainy,

      którzy pozostali na terenie swojego kraju,

      zebrano 3368,40 złotych.

      Pieniądze przekazano przekazano

      do Urzędu Miasta i Gminy Brzozów.

      Z głębi serca dziękujemy za ogromną pomoc,

      życzliwość wszystkim Darczyńcom.

     • „Dary dla Ukrainy”.

     • 03.03.2022 r. Lucyna Niemiec

      W czwartek 3 marca 2022r. Szkoła Podstawowa Nr.1 w Brzozowie  im. prof. Władysława Szafera zakończyła akcję „Dary dla Ukrainy”.

      W ciągu trzech dni została zgromadzona ogromna ilość potrzebnych artykułów.

      Uczniowie i Rodzice bardzo zaangażowali się w prowadzącą przez SU i Wolontariat Szkolną zbiórkę.

      Wszystkim serdecznie dziękujemy!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5
    36-200 Brzozów
    Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 182751