• SEKRETARIAT - informacja

     • 30.08.2021 r.

      Od dnia 01.09.2021 r. sekretariat szkoły będzie znajdował się wyłącznie

      w budynku A przy ul. Parkowej 5.

      Godziny pracy dyrektora i wicedyrektorów w budynku B

      przy ul. Tysiąclecia zostaną podane osobnym komunikatem.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 01.09.2021 r.

     • 30.08.2021

      BUDYNEK A - ul. Parkowa 5

      godz. 8.00

      - spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcami  w sali gimnastycznej.

       

      godz.9.00

      - udział uczniów we Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Brzozowie

       

      BUDYNEK B - ul. Tysiąclecia 29

       godz. 8.00 

      - uczniowie klasy 0 wraz z Rodzicami spotykają się z Wychowawcami w  sali nr 23 (II piętro)

      - uczniowie klas II i klas III wraz z Rodzicami spotykają się z Wychowawcami w swoich salach

      - ucziowie klas I wraz z Rodzicami spotykają się w sali gimnastycznej z Dyrektorem i Wychowawcami

       

      godz.8.45

      - Rodzice klas I, II i III odbierają uczniów z budynku szkoły i udają się do Bazyliki Mniejszej

       

      godz. 9.00

      - udział uczniów we Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Brzozowie 

       

     • Listy klas 1 i 4.

     • 24.08.2021

      Dyrektor Szkoły Podstawowoej Nr 1 w Brzozowie inforuje,

      że w sekretariacie szkoły (budynek A, ul. Parkowa 5)

      znajdują się listy klas 1 i 4 do wglądu dla rodziców.

     • Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2021/2022

     • 20.08.2021 r.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brozowie informuje, że  organizowany będzie dowóz dzieci do szkoły. 

      O dowóz mogą ubiegać się rodzice/ prawni opiekunowie uczniów:

      1.

      - klas 0 - 4 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  3 km)

      - klas 5 - 8 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  4 km)

      2.

      - posiadających orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

       

      Wniosek o dowóz dziecka do szkoły należy złożyć

      w sekretariacie szkoły ul. Parkowa 5.

      Wniosek - dowóz.docx

     • Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     • 02.07.2021. 

      Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 9.07.2021 r. (piątek)
      w godzinach od 9.00 – 14.00.
      Zaświadczenia wydawane będą w sekretariacie szkoły przy ul. Parkowej 5.

      W przypadku braku możliwości odbioru osobistego,
      osoba odbierająca powinna posiadać  upoważnienie pisemne.

     • Pożegnanie przedszkola

     • 01.07.2021 - Lucyna Kudła

               Dnia 24 czerwca 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. Wł. Szafera w Brzozowie świętowały Dzień Rodziny i pożegnanie przedszkola.
               Na program artystyczny składały się wiersze, piosenki oraz tańce, które były nagradzane gromkimi brawami. Program ten przygotowały p. Lucyna Kudła i p. Jolanta Krzysik , a dekorację wykonała p.Halina Słowik.
               Na pożegnanie dyr. Tomasz Żak i dyr. Beata Haduch złożyli dzieciaczkom i ich rodzicom życzenia słonecznych, bezpiecznych i udanych wakacji.

     • Trzymaj formę

     • 01.07.2021 r. - Adam Kaczmarski

                  "Trzymaj Formę!"  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci
      i aktualnej sprawności fizycznej.
                  Program "Trzymaj Formę!" jest oparty na  najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów
      z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. Eksperci z Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia opracowali założenia do pilotażowego programu "Trzymaj Formę!".
                  W bieżącym roku szkolnym klasa 7c brała udział w realizacji programu.  W wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Trzymaj formę – to się opłaca”, wzięły udział prace 4 uczennic naszej szkoły tj.: Angeliki Haduch i Olivii Ślusarz z kl.7c oraz Joanny Leń i Izabeli Kożokar z kl.8c.
                  Serdeczne podziękowania dla realizatorów programu i gratulacje dla uczestniczek konkursu.

                                                                                                                Adam Kaczmarski

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 38262