• Międzynarodowy Dzień Jednorożca

     • 13.04.2022 r. Lucyna Kudła 

      Międzynarodowy Dzień Jednorożca przypada na 9 kwietnia i jest uznawany za najradośniejszy dzień w roku. W związku z tym, że w tym roku święto to wypadło w sobotę, dzieci z oddziału przedszkolnego świętowały go 11 kwietnia. Jednorożec to mityczny stwór przypominający konia z rogiem na czole. Symbol czystości i czarów pojawia się w wielu legendach i bajkach. Ta postać jest kochana i uwielbiana zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. W tym dniu dzieci: uczyły się na temat atrybutów i właściwości jednorożców, obejrzały bajkę „Jednorożec w chmurach”, kolorowały ilustrację oraz wykonały jednorożce z tekturowych rolek. Ponieważ jednorożce kojarzą się przede wszystkim z kolorową tęczą, bawiły się do piosenki – pokazywanki „Deszczyk pada”. Radości i śmiechu było co niemiara, więc Dzień Jednorożca spełnił swoją rolę. 

     • Konkurs czytelniczy

     • 12.04.2017r. Renata Żak  

      5 kwietnia w naszej szkole w budynku B odbył się konkurs czytelniczy dla klas II „Magiczny świat Jana Brzechwy”. Uczniowie rozwiązując test, musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością treści wierszy tegoż autora. W konkursie wzięło udział 14 osób. Oto wyniki konkursu:

      I miejsce:  Emilia Karnasiewicz (kl. II a)

      II miejsce : Amelia Myćka (kl. II a)

      III miejsce (ex aequo): Karolina Mendoń (kl. II d)

                                           Antoni Chrapek (kl. II c)

       

      Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

      Zwycięzcom gratulujemy!

     • Ania Niemiec Laureatką Konkursu Kuratoryjnego

     • 12.04.2022 r. Anna Śnieżek 

       Serdecznie gratulujemy 

      ANI NIEMIEC - uczennicy klasy 8d 

      sukcesu, jakim jest uzyskanie 

      TYTUŁU  LAUREATA 

      Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

      w roku szkolnym 2021/2022

     • Egzamin na kartę rowerową

     • 11.04.2022 r. Grażyna Domaradzka 

                                              Termin :   18-19 maja 2022 r. 

      1. Kartę rowerową może  uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
      2. Do uzyskania karty rowerowej  przygotowywani są uczniowie  klasy IV głównie na zajęciach w ramach przedmiotu technika
      3. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:
      • uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, uzyskać zgodę rodziców  ( opiekunów ) na wydanie  karty rowerowej,
      • zaliczyć  test  sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego na 80%,
      • wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego,
      • znać  zasady obsługi technicznej roweru,
      • przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy  przedlekarskiej –szkolenie przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowujące do zdobywania karty rowerowej.
      • oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz  zdjęcie  legitymacyjne.
      1. Egzamin teoretyczny odbywa  się w formie testu  jednokrotnego wyboru. Test zawiera 25  pytań   dotyczących przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz  wiadomości z pierwszej pomocy.
      • Uczeń, aby podejść do egzaminu praktycznego musi mieć zdany egzamin teoretyczny
      • Praktyczna nauka oraz  ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie  przez uczniów i ich rodziców  po zajęciach lekcyjnych.
      1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu  następujących zadań egzaminacyjnych:
      • przygotowanie do jazdy i ruszanie z  miejsca na płaskim  terenie,
      • jazda  do przodu  po prostej  i łukach,
      • jazda  po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”
      • hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
      • właściwe  reagowanie na znaki i sygnały  drogowe,
      1. Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (maj –  czerwiec) na odpowiednio przygotowanym szkolnym  placu.
      2. Nauczyciel na egzaminie może być wspomagany   np. przedstawiciela Policji lub inne osoby do tego uprawnione.
      3. Uczeń ma prawo zdawać egzamin w innych placówkach, które są do tego upoważnione i posiadają odpowiednie uprawnienia.

      Ważne informacje:

      • Uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze zdjęciem (podpisane)  u nauczyciela zajęć z techniki do 13 maja 2022r.
      • Egzamin przeprowadza się na terenie szkoły w czasie trwania lekcji.
      • Uczniowie zostaną podzielenie na grupy
      • Egzamin praktyczny może być przeprowadzony w innym terminie ze względu na pogodę.
      • Nauczyciel  po egzaminie praktycznym przekazuje arkusze, zdjęcia  opisane danymi ucznia  oraz  listę uczniów,  którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej  do sekretariatu szkoły.
      • Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe.
      • Szkoła  prowadzi  rejestr  wydanych kart, który przechowywany  jest w szkole  do czasu osiągnięcia przez  ucznia  18 lat.
      • W przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu oraz zdjęcie legitymacyjne (podpisane: imię i nazwisko, klasa)
     • WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

     • 11.04.2022 r. Lucyna Dobrowolska 

       

      KL. I – III

      I MIEJSCE

      POKRYWKA NIKOLA KL.1B

      II MIEJSCE

      BĄK MATEUSZ KL. 2B

      III MIEJSCE

      MIEDZIAK OLIWIER KL.1A

      WYRÓŻNIENIE

      LUBECKA OLIWIA KL. 3B

      SAMBORSKA WIKTORIA KL.2C

       

      KL.IV - VIII

      I MIEJSCE

      OWSIANA MILENA KL. 5A

      TABISZ TYMOTEUSZ KL.5D

      II MIEJSCE

      KRÓL JAN KL. 6A

      III MIEJSCE

      DYTKO OLIWIA KL. 4B

      WYRÓŻNIENIE

      NOGAJ KATARZYNA KL. 5D

      ADAMSKA NATALIA KL. 5C

       

      Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie. Wykonaliście piękne palmy, które uświetniły uroczystość Niedzieli Palmowej. Nagrody i dyplomy dla wszystkich będą rozdane po Świętach Wielkanocnych.

      Organizatorzy

     • Dzień Marchewki

     • 08.04.2022r.  Lucyna Kudła

      Dnia 4 marca w naszym oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Marchewki. Głównym celem tego dnia było promowanie spożywania warzyw, poszerzanie wiedzy na temat marchwi i jej odmian, a także doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Dzieci brały udział w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych. Wykonały opaski na głowę, odgadywały zagadki
      o warzywach, rozpoznawały marchewkę wśród innych warzyw, układały w całość pocięte obrazki z marchewką, kolorowały ilustrację oraz zaprezentowały improwizację ruchową do piosenki „Na marchewki urodziny”. W tym dniu wszyscy dobrze się bawili i miejmy nadzieję, że marchewkę polubili.

     • Dzień Morza Bałtyckiego

     • 04.04.2022 Lucyna Kudła

      22 marca w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Morza Bałtyckiego. Świętują go wszystkie kraje mające dostęp do Bałtyku, a jego obchody połączone są ze Światowym Dniem Wody. To idealna okazja, aby przybliżyć dzieciom przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód morskich i lądowych, co wiąże się nierozerwalnie z kształtowaniem kultury ekologicznej wśród przedszkolaków.
      Dzieci w tym dniu obejrzały film edukacyjny o Bałtyku, wypełniały szablon rybki plasteliną i rysowały łuski, wykonały papierowe statki oraz dokonały improwizacji ruchowej do piosenki „Kropelka”. Na koniec „popłynęły” w rejs.

     • Odpłatność za obiady

     • 01.04.2022 r.

      Odpłatność za obiady za miesiąc kwiecień

      dla klas 0-8 wynosi 68 zł.

       

       

      W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ODPISU W MIESIĄCU POPRZEDNIM

      BARDZO PROSIMY O KONTAKT Z INTENDENTEM CELEM USTALENIA

      ODPŁATNOŚCI ZA BIEŻĄCY MIESIĄC.

       

      TEL. INTENDENT BUDYNEK A (UL. PARKOWA 5) -

      785 948 083

      TEL. INTENDENT BUDYNEK B (UL. TYSIĄCLECIA 29) -

      695 963 117

     • Pierwszy Dzień Wiosny

     • 01.04.2022 r. Lucyna Kudła

      W dniu 21 marca dzieci z naszego oddziału przedszkolnego świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, gier i zabaw związanych z tematyką pór roku. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Na zakończenie wykonały gałązki forsycji, z którymi radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie. Teraz czekamy już tylko na ciepło i rozwijające się pąki kwiatów.

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

     • 23.03.2022 r. 

       

      CELE KONKURSU

       • Popularyzowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
       • Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
       • Rozbudzanie inwencji twórczej;

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

      Zadanie konkursowe

      Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

      Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną.

      Technika wykonania:

      • palma musi mieć maksymalnie 150cm,
      • do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak:  bukszpan, gałązki wierzby. Jako elementy zdobnicze zalecane są trawy i kwiaty naturalne lub suche, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki. Do dekoracji można użyć takich surowców jak: drewno, krepina, bibuła, papier, pióra itp.
      •  Sztuczne elementy np. kwiaty są niedopuszczalne.

       

      Warunki uczestnictwa 

      • Przewidziane są dwie grupy wiekowe:

      grupa 1 – klasy I, II i III;

      grupa 2 – klasy IV - VIII

      • Uczestnikiem może być tylko jedna osoba
      • Gotowe prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko i klasa) prosimy dostarczyć

      do 7. 04. 2022r.

      Grupa 1 klasy I, II i III przynoszą prace do swojego nauczyciela religii

      Grupa 2 klasy IV – VIII  przynoszą prace do sali 78 lub 75 (do p. G. Domaradzkiej lub do p. L. Dobrowolskiej)

       

      Ocena prac

       • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne oraz palmy wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych;
       • Oceny prac dokona komisja w dniu 8 kwietnia 2022r.
       • Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

       

      Kryteria oceny prac

      Oceniając prace Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

      • Zgodność z regulaminem konkursu,
      • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
      • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
      • Wielkość i bogactwo użytych materiałów.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

      Organizatorzy: nauczyciele religii, techniki i plastyki

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 77878