• Stołówka szkolna w roku szkolnym 2020/2021 (zmiana sposobu płatności)
     • Stołówka szkolna w roku szkolnym 2020/2021 (zmiana sposobu płatności)

     • intednedt BK, WC

      Z dniem 07.09.2020 r. stołówka szkolna rozpoczyna żywienie uczniów.

      Zapraszamy  uczniów do zapisu  do stołówki szkolnej. Zapisy zgłaszamy u pani intendentki.

      Od nowego roku szkolnego opłaty za obiady dokonywane są tylko w formie przelewu.

      Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłaty.

      Wymagany termin opłat za obiady za m-c wrzesień 2020r do 07-09-2020r.

      Za każdy następny m-c do 01 danego m-ca.

      Opłaty na  dany miesiąc będą podane na stronie internetowej zawsze przed 01 danego m-ca.

      Nieobecność ucznia prosimy zgłaszać u pani intendentki lub w sekretariacie szkoły (do godz 9.00 tego samego dnia).

      Nie dokonujemy obliczeń we własnym zakresie – uczniowie ze zgłoszonymi odpisami proszeni są o kontakt z panią intendentką w celu wyliczenia kwoty.

       

      OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ : 54 zł

       

      Dane do przelewu:

      Nazwa odbiorcy. Szkoła Podstawowa nr.1 im.Wł. Szafera w Brzozowie

      Adres odbiorcy. Ul. Parkowa 5 lub ul. Tysiąclecia 29

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Tytułem. opłata za obiady za(imię i nazwisko dziecka,klasa,miesiąc)

       

      W razie pytań prosimy o kontakt

      13 434 19 37

    • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!
     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

     • 31.08.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

        

      Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! 

      Przed nami nowy rok szkolny, który z pewnością będzie wyjątkowy. Ze względu na sytuację epidemiczną nie rozpoczniemy go uroczystym apelem.

      1 września 2020 roku zapraszamy na spotkanie z wychowawcami, którzy będą na Was czekać na terenie szkoły w określonych salach – harmonogram poniżej. To od nich uzyskacie wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania w szkole, m.in.:

      • zapoznacie się z procedurami bezpiecznego pobytu w placówce,
      • poznacie szkołę i uczących Was nauczycieli,
      • będziecie mieli możliwość zgłosić się na korzystanie z obiadów, świetlicy czy dowozu,
      • otrzymacie kluczyki do szafek w szatni,
      • uzyskacie informacje na temat planu lekcji, dziennika elektronicznego, podręczników itp.

      2 września na godzinę 8.00 przychodzą na zajęcia już wszystkie klasy. Mamy nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i zachowacie się w sposób odpowiedzialny. Oczywiście oprócz naszych wewnętrznych procedur obowiązują nas także wszystkie przepisy sanitarne.  W miarę możliwości dbajmy o zachowanie dystansu społecznego, unikajmy zbędnych zgromadzeń w szatni czy na korytarzach szkolnych, poruszajmy się tylko ze swoją klasą i wyłącznie przy własnej klasie. Nauczyciele przekażą wam wiele informacji, które bardzo proszę stosować jak korzystanie z toalet itp.

      Liczymy na Waszą dojrzałość i odpowiedzialność, która zapewni nam wszystkim bezpieczny i udany pobyt w szkole. Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i wielu sukcesów w tym wyjątkowym roku szkolnym.

      Dyrekcja i nauczyciele  

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • 31.08.2020 -Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Klasy 0-3

      Msza Święta dla klas 0-3 odbędzie się  31.08.2020 r. o godz. 17.00 w kościele parafialnym.

      Spotkanie z wychowawcami w budynku B (ul. Tysiąclecia 29) - 1.09.2020 r. o godz.:

      • klasy 3 - 8.00
      • klasy 2 - 9.00
      • klasy 1 i 0 - 10.00

      Jeżeli rodzice pragną wziąć udział w tejże inauguracji muszą mieć zasłonięty nos i usta.

      Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzić, bądź opiekun prawny.

      Wykaz sal na w.w. spotkanie  zostanie umieszczony na drzwiach wejściowych budynku szkoły.

       

      Klasy 4-8

      Msza Święta dla klas 4-8 odbędzie się  1.09.2020 r. o godz. 17.00 (ZMIANA) w kościele parafialnym.

      Spotkanie z wychowawcami w budynku A (ul. Parkowa 5) - 1.09.2020 r. o godz.:

      • klasy 4, 5, 6 - 8.00
      • klasy 7, 8 - 10.00

      Ze względu na wymogi sanitarne rodzice nie mogą uczestniczyć w inauguracji na terenie budynku szkoły.

      Spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych:

      • 4a - 60
      • 4b - 65
      • 4c - 59
      • 4d - 8
      • 5a - 61
      • 5b - 66
      • 5c - 46
      • 6a -67
      • 6b - 72
      • 6c - 53
      • 6d -52
      • 7a - 78
      • 7b - 7
      • 7c -58
      • 7d - 64
      • 7e - 1
      • 7f - 79
      • 8a - 66
      • 8b - 6
      • 8c - 51
      • 8d - 5

       

    • Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021
     • Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

     • A.T. 27.08.2020

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brozowie informuje, że  organizowany będzie dowóz dzieci do szkoły. 

      O dowóz mogą ubiegać się rodzice/ prawni opiekunowie uczniów:

      1.

      - klas 0 - 4 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  3 km)

      - klas 5 - 8 (odległość z miejsca zamieszkania  do budynku szkoły powyżej  4 km)

      2.

      - posiadających orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

       

      Wniosek o dowóz dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły ul. Parkowa 5.

       

      Wniosek o dowóz w roku szkolnym 2020/2021_.docx

       

       

    • Stypendia na rok szkolny 2020/2021
     • Stypendia na rok szkolny 2020/2021

     • 27.08.2020

      Od wtorku 1 września do wtorku 15 września br., włącznie będą przyjmowane wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021. Ubiegać się o nie mogą zamieszkali na terenie gminy Brzozów rodzice dzieci uczęszczających do  szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Podstawowym warunkiem starania się o stypendium jest kryterium dochodowe.

      Szczegóły w załączniku:

      Pismo Burmistrza Brzozowa do Dyrektorów Szkół_.pdf

     • Ostatnie pożegnanie

     • 10.08.2020 - Wicedyrektor Wioletta Wyskiel

      "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.."

      - Jan Twardowski

       

      Społeczność szkolna z żalem informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku zmarła Barbara Golonka, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. W zmarłej tracimy nie tylko wspaniałego nauczyciela, ale i dobrego, pełnego wyrozumiałości dla innych człowieka.

      Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

      Barbaro zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

       

      Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 sierpnia 2020 roku o godz. 16.00 w kaplicy cmentarnej w Starej Wsi.

    • Harmonogram odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty
     • Harmonogram odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

     • 27.07.2020

      Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że zaświadczenia o wyniku egzaminu uczniów klas ósmych będą wydawane w dniu 31.07.2020 r. w następujących godzinach:

       

      Klasa 8a – 9.00

      Klasa 8b – 9.30

      Klasa 8c – 10.00

      Klasa 8d – 10.30

      Klasa 8e – 11.00

       

      Odbiór zaświadczeń przy wejściu głównym do budynku przy ul. Parkowa 5 z zachowaniem procedury bezpieczeństwa obowiązującej podczas egzaminu klas ósmych.

       

    • Wykaz podręczników do nauki religii
     • Wykaz podręczników do nauki religii

     • 23.07.2020 - Ks. T. Bednarz

      Wykaz podręczników do nauki religii w zakresie szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

       

      Klasa I szkoły podstawowej

      Uwaga!!! Zmiana podręcznika!

      https://przemyska.pl/wp-content/uploads/2020/06/nowe_podreczniki_news-300x169.jpg

      Numer programu: AZ-1-01/18
      Tytuł podręcznika: Bóg naszym Ojcem – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
      Podręcznik Podręcznik nr AZ-11-01/18-LU-3/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/18.

       

      Klasa II szkoły podstawowej

      Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
      Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
      Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
      Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

       

      Klasa III szkoły podstawowej

      Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
      Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10
      Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
      Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.

       

      Klasa IV szkoły podstawowej

      Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
      Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
      Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
      Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

       

       

      Klasa V szkoły podstawowej

      Uwaga!!! Zmiana podręcznika!

      https://przemyska.pl/wp-content/uploads/2020/06/nowe_podreczniki_news-300x169.jpg

      Numer programu: AZ-2-01/18
      Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
      Podręcznik  nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/18.

       

      Klasa VI szkoły podstawowej

      Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.
      Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10
      Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
      Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.

       

      Klasa VII szkoły podstawowej

      Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
      Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 
      Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
      Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

       

      Klasa VIII szkoły podstawowej

      Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.
      Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10
      Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
      Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.

       

       

       

       

       

     • Karta rowerowa

     • 3.07.2020

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie informuje, że osoby, które uzyskały wynik pozytywny ze sprawdzianu umiejętności jazdy rowerem oraz egzaminu na potwierdzenie posiadanej wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego proszeni są o odbiór karty rowerowej w sekretariacie szkoły od 6.07.2020 r.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • sp@spbrzozow.pl
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 68556