• Konkursy czytelnicze

     • 05.03.2021 - Ewa Bąk

      Konkurs czytelniczy dla klas V pt. ”Legendy polskie”  odbędzie się 11.03.2021r. o godz. 12 w świetlicy szkolnej.

      Konkurs czytelniczy dla klas IV pt.”W krainie baśni „  odbędzie się 15.03.2021r. o godz. 12 w świetlicy szkolnej.

                                                                                                                          Zapraszam

                                                                                                                            Ewa Bąk

     • Kangur Matematyczny

     • 02.03.2021

      Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny przesuwa termin

      zawodów Konkursu na dzień

      22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

     • KONKURSY CZYTELNICZE

     • 10.02.2021 - Ewa Bąk

      Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV i V do udziału w konkursach czytelniczych:

      dla klas IV konkurs pt.”W krainie baśni”

      dla klas V konkurs pt.”Legendy polskie”.

      Celem konkursów jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pogłębianie wiedzy o baśniach i legendach ,  wdrażanie do samokształcenia oraz kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.

      Konkursy odbędą się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego na początku marca.

      Wszyscy chętni proszeni są o kontakt mailowy z biblioteką (eva.bak66@gmail.com) lub  z nauczycielem języka polskiego.

      Wykaz utworów oraz dodatkowe  informacje dotyczące konkursów są umieszczone na stronie szkoły 
      w zakładce biblioteka.

    • ZAPISY DO SZKOŁY
     • ZAPISY DO SZKOŁY

     • 26.01.2021 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie ogłasza zapisy do klasy 1na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły(tj. zamieszkałych na terenie  Brzozowa i  Starej Wsi od numeru 1 do 54).

       

      Karty zgłoszenia należy składać w terminie od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
      w sekretariacie szkoły przy ul. Parkowej 5, w godz. 8.00 – 15.00.

       

      Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

       

      Szkoła prowadzi również zapisy do oddziału przedszkolnego

      dla dzieci urodzonych w 2015 roku.

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele Matematyki oraz Edukacji Wczesnoszkolnej.

     • 18.01.2021 - Z. Cesarz

      Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” zaprasza do udziału w XXX edycji Konkursu, która odbędzie się  18 marca 2021 r. o godz. 9:00

       

      Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.

       

      Wpłaty należy dokonać do dnia 26 stycznia na konto: 47 1240 2324 1111 0010 8759 2295, Bank Pekao S.A., I O. w Brzozowie.

      W tytule przelewu proszę wpisać: „Kangur Matematyczny – imię i nazwisko ucznia oraz klasę”.

      Pieniądze można również składać w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli matematyki lub nauczania początkowego.

       

      Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgody uczestnika konkursu.
      Trzeba ją wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu szkoły lub elektronicznej
      na adres:
      zygmunt.cesarz@spbrzozow.pl

      1. Zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

       

      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
      Kangur Matematyczny - Zasady, cel, regulamin i finanse Konkursu (kangur-mat.pl)

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt