• ZAPISY DO SZKOŁY
     • ZAPISY DO SZKOŁY

     • 26.01.2021 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie ogłasza zapisy do klasy 1na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły(tj. zamieszkałych na terenie  Brzozowa i  Starej Wsi od numeru 1 do 54).

       

      Karty zgłoszenia należy składać w terminie od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
      w sekretariacie szkoły przy ul. Parkowej 5, w godz. 8.00 – 15.00.

       

      Karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

       

      Szkoła prowadzi również zapisy do oddziału przedszkolnego

      dla dzieci urodzonych w 2015 roku.

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele Matematyki oraz Edukacji Wczesnoszkolnej.

     • 18.01.2021 - Z. Cesarz

      Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” zaprasza do udziału w XXX edycji Konkursu, która odbędzie się  18 marca 2021 r. o godz. 9:00

       

      Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.

       

      Wpłaty należy dokonać do dnia 26 stycznia na konto: 47 1240 2324 1111 0010 8759 2295, Bank Pekao S.A., I O. w Brzozowie.

      W tytule przelewu proszę wpisać: „Kangur Matematyczny – imię i nazwisko ucznia oraz klasę”.

      Pieniądze można również składać w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli matematyki lub nauczania początkowego.

       

      Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgody uczestnika konkursu.
      Trzeba ją wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu szkoły lub elektronicznej
      na adres:
      zygmunt.cesarz@spbrzozow.pl

      1. Zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

       

      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
      Kangur Matematyczny - Zasady, cel, regulamin i finanse Konkursu (kangur-mat.pl)

       

       

     • Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej

     • 15.01.2021 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

       

      Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej według następujących zasad:

       

      1. Dowóz uczniów klas 0-3 funkcjonuje na zasadach obowiązujących przed nauczaniem zdalnym.
       

      2. Tygodniowy plan lekcji nie ulega zmianie.
       

      3. Stołówka, funkcjonuje na zasadach obowiązujących przed nauczaniem zdalnym.
       

      4. Świetlica, biblioteka pracuje stacjonarnie zgodnie z planem.
       

      5. Obowiązują w szkole procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi MEiN, GIS, MZ, dostępne na stronie internetowej szkoły.
       

      6. Zajęcia rewalidacyjne, z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedyczne odbywają się w szkole.
       

      7. Klasy 4 – 8 pracują w trybie zdalnym zgodnie z ustalonymi zasadami i tygodniowym planem zajęć, do odwołania.

       

                  W razie jakichkolwiek problemów, pytań prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem, tel. 13 43 419 37 lub poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym.

       

     • Wystawa kartek bożonarodzeniowych

     • 05.01.2021 - K. Michalska

       

      Podczas ostatnich przedświątecznych zajęć informatyki uczniowie klas 1, 3 i 4 wykonywali świąteczne kartki. Klasa pierwsza i trzecia swoją pracę wykonywała za pomocą strony
      https://santatracker.google.com/santascanvas.html używając Mikołajowej wersji Painta. Było to dla nich bardzo przyjemne zadanie wprowadzające wszystkich w świąteczny nastrój. Uczniowie klas czwartych swoje kartki wykonali w edytorze grafiki Paint. Za pomocą poznanych narzędzi programu starali się pobudzić wyobraźnię i stworzyć autorską kartkę bożonarodzeniową.
      Zachęcam do obejrzenia wystawy z pięknymi pracami naszych uczniów.

       

      Wystawa kartek klas 1 i 3
       

      Wystawa kartek klas 4

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • sp@spbrzozow.pl
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 38280