• Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 20 września 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie  odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone wyłonieniem kandydatów do samorządu z oddziałów klasowych IV – VIII. Do wyborów zgłoszono 16 uczniów. Po ogłoszeniu listy wyborczej rozpoczęła się tygodniowa kampania, podczas której kandydaci prezentowali wyborcom swoje osoby, programy wyborcze oraz zachęcali do oddania na nich głosu w wyborach. Kampania oraz wybory wzbudziły wiele emocji i z niecierpliwością oczekiwano na ogłoszenie wyników.

      W środę, 20 września 2023 r., o godzinie 8:00 Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Adrianna Kędra, Piotr Mendoń, Karolina Musiałek, Blanka Wojtowicz rozpoczęła wybory. Wzięło w nich udział 370 osób (312 uczniów oraz 58 nauczycieli). Frekwencja wyborcza wyniosła 85,6%. W wyniku wyborów w roku szkolnym 2023/2024 skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego prezentuje się następująco:

       

      Przewodniczący: Kacper Telesz

               Zastępcy: Martyna Zarych oraz Mikołaj Chalecki

      Członkowie: Nikola Gerlach oraz Julia Organ

       

                  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych działań!

       

     • SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

     •  

      Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaprasza Rodziców na spotkanie
      z Wychowawcami w dniach 12 i 13 września o godzinie 16.30.

       

      Porządek spotkania:

       

      12.09.2023 r. Budynek B - godzina 16.30

      Klasy 0-3 spotkanie z wychowawcami w swoich salach

       

      13.09.2023 Budynek A - godzina 16.30
      Klasy 4-8 

       

      WYKAZ  SAL

      4A - 53

      4B -79

      4C - 52

      4D - 78

      5A - 67

      5B - 5

      5C - 58

      6A - 45

      6B - 51

      6C - 59

      7A - 60

      7B -75

      7C - 7

      7D - 8

      8A - 61

      8B - 66

      8C - 46

       

      13.09.2023 Budynek A ul. Parkowa 5  (STOŁÓWKA SZKOLNA) godzina 18.00  
      Spotkanie Przewodniczących Rad Klasowych klas 0-8 
      ( wybór Rady Rodziców Szkoły, spotkanie z dyrektorem - zatwierdzenie kalendarza roku szkolnego i programu wychowawczo - profilaktycznego).

     • STOŁÓWKA SZKOLNA

     • W roku szkolnym 2023/2024  opłaty za obiady dokonywane są tylkow formie przelewu.

      Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za jeden posiłek.

      Płatności za obiady w każdym m-cu należy dokonywać do 15 danego m-ca.

       

      Dane do przelewu:

      Nr konta 73 1020 2980 0000 2302 0091 2725

      Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

      Tytułem: Opłata za obiady ( imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, BUDYNEK) 

       

      W przypadku zgłoszonej nieobecności w miesiącu poprzednim, prosimy o kontakt z intendentem w celu ustalenia bieżącej kwoty do zapłaty
      ( kontakt telefoniczny lub osobisty).

      Budynek A – 785 948 083

      Budynek B – 695 963 117 

       

      Zapisy na stołówkę u Intendenta.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku B przy ul. Tysiąclecia 29 od 02.09.2022 r.
      w godzinach od 10.30 do 13.00.

       

      Wydawanie posiłków w Budynku A przy ul. Parkowej 5 od 05.09.202 r.
      w godzinach od 11.25 do 14.25.

      Odpłatność za miesiąc wrzesień dla klas  0-8  wynosi: 114 zł

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im. prof. Wł. Szafera informuje,
      że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 ogłoszonym przez MEiN,
       rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej
      oraz przedszkolaków z oddziału przedszkolnego odbędzie się

      4 września 2023 roku.

       

       

       

      Budynek A (ul. Parkowa 5) KLASY 4-8

       

      godz. 8: 00  spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych kLASY 5-8.

      godz. 8: 00  spotkanie KLASY 4  - SPOTKANIE W MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

      godz. 8: 45  spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły.
       

      godz. 9: 30  Msza Święta w Bazylice Mniejszej (na Mszę Świętą uczniowie udają się pod opieką  Wychowawców)

       

      Budynek B (ul. Tysiąclecia 29) KLASY "0"- 3

       

      godz. 8: 00 spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły, a następnie

      spotkanie z Wychowawcami w salach lekcyjnych
       

      godz. 9: 30 Msza Święta w Bazylice Mniejszej (na Mszę Świętą uczniowie udają się pod opieką  Rodziców)

       

    • Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2023/24
     • Podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2023/24

     •  

      KLASA 0 

      Podręczniki będą dostępne we wrześniu u katechety.

       

      KLASA 1

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg naszym Ojcem, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 2

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 3

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Jezus przychodzi do nas, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 4

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Chcę żyć z Jezusem, red. ks. P. Goliszek

       

      KLASA 5

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg poszukuje człowieka, red. ks. W. Janiga

       

      KLASA 6

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. W. Janiga

       

      KLASA 7

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Bóg wskazuje nam drogę, red. ks. W. Janiga

       

      KLASA 8

      TYTUŁ PODRĘCZNIKA:Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat, red. ks. W. Janiga

       

       

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice !

     • 23.06.2023 r. 

       

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

      Zbliża się koniec roku szkolnego 2022/23.

      Dzisiaj uczniowie naszej szkoły spotkali się z wychowawcami i odebrali świadectwa. Pożegnaliśmy też trzech nauczycieli, którzy odchodzą z naszej szkoły. Na emeryturę przechodzi p. Jolanta Krzysik, a miejsce pracy zmienia od września p. Wioletta Wyskiel
      p. Aneta Sitek.

      Jako dyrektor szkoły mam szczęście do ludzi, z którymi pracuję – do nauczycieli, rodziców,  uczniów,    administracji i obsługi.   Do tych wszystkich, którzy tworzą szkolną społeczność       w Brzozowie. Dlatego cieszę się, że  jako dyrektor mogę liczyć  na  wsparcie   Was wszystkich i za to wsparcie chcę serdecznie podziękować.

      Tu w sposób szczególny chciałbym  podziękować pani wicedyrektor Marcie Śnieżek  za pomoc i wsparcie okazywane  przez cały  rok szkolny,   pani  Agnieszce  Terefenko  za zaangażowanie w pracę oraz szczególnie pani Grażynie Kudle, dzięki której szkoła nam pięknieje.

      Drodzy Uczniowie,

      dzisiaj nadchodzi wyjątkowy czas dla klasy ósmej. To nie tylko zakończenie szkoły  podstawowej, zamknięcie pewnego etapu swojego życia, pójście dalej w świat, otwarcie kolejnego rozdziału książki, jakim jest Wasze życie, to także pożegnanie się ze znajomymi, przyjaciółmi, to otwarcie się na nowe doznania, na nowe przeżycia, pierwsze miłości, które niektórzy przecież mają już za sobą. To także czas, w którym coraz większy ciężar odpowiedzialności za Wasze życie będzie spadać na Was samych. To Wy kształtujecie swoje życie, przekonania, myśli, wybieracie swoją drogę przyszłości.

      Nie dajcie sobie wmówić, że  jesteście inni, gorsi lub słabsi od pozostałych. My wiemy, jak bardzo wartościowymi ludźmi jesteście, jak wysoką kulturę osobistą macie, jak bardzo ważna dla  was  jest   rodzina i przyjaźń, jak  bardzo   kreatywnymi   młodymi ludźmi    jesteście.   My, nauczyciele i również Rodzice, wiemy, że możecie iść dalej w świat z podniesionym czołem.

      Pamiętajcie,   że  wartość   człowieka  zależy  od   tego   kim   jest,   jak się zachowuje, co robi. W dzisiejszych czasach to szczególnie ważne. Żyjcie i róbcie wszystko tak, by być szczęśliwym, a jednocześnie tak, by nie krzywdzić innych.

      Wartościowy człowiek to też taki,  który dopuszcza różnicę poglądów, taki który używa siły argumentu a nie argumentu siły. Nie bójcie  się  więc  dyskusji,   rozmów,   różnicy zdań. Niech w Waszym, za chwile, dorosłym życiu zawsze bliskie Wam będzie przesłanie: „Warto być przyzwoitym”. Pamiętajcie o tym.

      Drodzy Państwo Rodzice,

      chcę podziękować za wspieranie dzieci w należytym wykonywaniu obowiązków szkolnych. Zdaję sobie sprawę z tego, że niejednokrotnie to Państwo jako Rodzice pełnią dzisiaj rolę terapeutyczną dla swoich dzieci. Jako dyrektor i jako nauczyciele tej szkoły bardzo to doceniamy. Zdajemy sobie sprawę, że pogodzenie wszystkich ról społecznych, które obecnie Państwo wypełniacie, nie jest łatwe. Jako kierownik tej placówki – dziękuję.

       Wszystkim życzymy wypoczynku, bezpieczeństwa i relaksu w najbliższych dwóch miesiącach.

                                                                                 

                                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                                                     w Brzozowie

                                                                                                       Tomasz Żak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 125862