• KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZOZOWIE w sprawie zmiany organizacji nauczania wprowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki.

     • 06.11.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      W związku z ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki informuję, że w dniach
      od  9 listopada  do 29 listopada br., szkoła funkcjonuje w następujący sposób:

       

      - oddział przedszkolny bez żadnych zmian,

      - w budynku B funkcjonuje świetlica szkolna, w szczególności dla uczniów, których rodzice
      są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19,

      - dzieci przebywające w budynku B nadal mogą korzystać ze stołówki szkolnej.

      - uczniowie klas I–III  rozpoczynają udział  w zajęciach prowadzonych  w formie zdalnej 
      z dniem 9 listopada 2020 r.,

      - uczniowie klas IV–VIII kontynuują udział w zajęciach  prowadzonych w formie zdalnej.

       

      Zajęcia  będą odbywać się za pomocą łączy elektronicznych przez platformę Microsoft Teams i dziennik UONET+ .

      Lekcja online trwa 30 minut.


       

      Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych będą prowadzić lekcje z uczniami zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne pracując w szkole. Dyrektor w uzasadnionej sytuacji zdrowotnej nauczyciela może wyrazić zgodę na prowadzenie lekcji z domu.

      Pedagodzy szkolni oraz psycholog pracują zgodnie z dotychczasowym planem zajęć w szkole.

      Informacje o odbywaniu zajęć nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, dodatkowych zajęć z języka polskiego, spotkań konsultacyjnych uczniów klas ósmych przekażą zainteresowanym uczniom i ich rodzicom nauczyciele prowadzący w/w zajęcia.

      O wszystkich ewentualnych zmianach dotyczących pracy szkoły będziemy na bieżąco informować przez
      e-dziennik i na stronie internetowej szkoły, szczegóły organizacji znajdują się w regulaminie zdalnego nauczania.

       

      W razie jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się ze szkołą telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną sp@spbrzozow.pl oraz z wychowawcami i nauczycielami.


                  Życzę zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. 

       

      Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 125877