• XIX edycja szkół w Programie Insta.Ling

   • 04.10.2022 21:51
   • Innowacja pedagogiczna
    w nauczaniu ortografii języka polskiego
    z wykorzystaniem Ogólnopolskiego Programu
    Insta.Ling dla Szkół

     
    Adresat innowacji: uczniowie klasy 5-6 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w  Brzozowie

    PRZYCZYNY WPROWADZENIA INNOWACJI
    Kłopoty z ortografią są słabością naszych uczniów, co potwierdzają analizy diagnoz, sprawdzianów i prac pisemnych. Chcąc, aby ten stan rzeczy uległ poprawie, a także mając na względzie poprawę jakości pracy swojej jako nauczyciela polonisty, poprawę jakości pracy ucznia, a tym samym poprawę jakości pracy szkoły, zamierzam wprowadzić niniejszą innowację.
    Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół (XIX edycja) daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Udział w Programie Insta.Ling dla Szkół jest całkiem darmowy. Twórcy programu twierdzą, że zarówno przystąpienie
    do programu, jak i uczestnictwo w nim oraz rezygnacja z uczestnictwa nie wiążą się
    z żadnymi kosztami ani dla szkół, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Zapewniają, że nie ma i nie będzie w Programie żadnych ukrytych kosztów.
    Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy biorą udział w Programie Insta.Ling https://instaling.pl/ Poprzez tą platformę uczą się słówek wykorzystując jej zasoby i sposób zapamiętywania słownictwa z trudnością ortograficzną.
    Insta.Ling jest stroną internetową do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice (jeśli wyrażą chęć współpracy) dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Uczniowie w swoim tempie pracują na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, tak aby to im było wygodnie. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut. Każdy uczeń otrzymuje
    od nauczyciela nie tylko hasło i login dla siebie, (ale również hasło i login dla rodziców). Nauczyciel raz w tygodniu przydziela słówka dla każdej klasy. Uczniowie powinni codziennie wykonywać jedną sesję nauki słówek, która trwa około 5 minut. Nauczyciel może zobaczyć szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce i wie, czy uczeń każdego dnia korzystał z programu i czy ukończył sesję.

    Zachętą do pracy jest możliwość otrzymania dodatkowych punktów za uczestnictwo  w zajęciach oraz oceny za pracę dodatkową.

    OCZEKIWANE REZULTATY
    Uczniowie:
    - sprawnie przekazują swoje myśli na piśmie
    - zapamiętują definicje i zapis wyrazów
    - osiągają lepsze wyniki w sprawdzianach ortograficznych
    - na bieżąco widzą efekty swojej pracy w domu
     
    Praca uczniów będzie na bieżąco sprawdzana, omawiana i oceniana. Wśród uczniów przeprowadzona będzie ankieta, mająca na celu wyrażenie opinii dotyczącej wprowadzonej innowacji pedagogicznej.
                                                                                                   

    Nina Florczak – Mendyka

     
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 935