• Konferencja dla nauczycieli języków obcych.
   • Konferencja dla nauczycieli języków obcych.

   • 25.11.2020 10:04
   •  

    “Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of a great teacher can be transformational” 

    Technologia nigdy nie zastąpi wspaniałych nauczycieli, ale technologia w rękach wspaniałych nauczycieli może coś zmienić.

    George Couros

   • Nowoczesne technologie są integralną częścią naszego codziennego funkcjonowania, dlatego nie mogą być ignorowane przez nauczycieli w procesie edukacji. Żyjemy w czasach, kiedy uczniowie często są bardziej technologicznie biegli od swoich nauczycieli, a wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym jest dla nich naturalnym zjawiskiem. Dlatego zachęcanie uczniów do używania nowych technologii daje szansę na zwiększenie czasu, jaki poświęcą na naukę języka obcego. Nowoczesne technologie niewątpliwie czynią edukację bardziej przyjazną i atrakcyjną dla uczniów, a tym samym zwiększają ich motywację do nauki języka obcego. Ponadto, nowoczesne technologie dają możliwość kontaktu z żywym, „prawdziwym” językiem.

    1 października 2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi i młodzieżą szkół Gminy Brzozów i okolic w ramach realizowanego od dwóch lat projektu Erasmus+ „Uczyć się, aby wiedzieć i działać”. Tak jak wskazuje tytuł tego projektu spora grupa nauczycieli tejże szkoły na przestrzeni 2 lat wzięła udział w szkoleniach zagranicznych, które pozwoliły wzbogacić ich warsztat pracy (WIEDZIEĆ) i znacząco wpłynęły na poprawę jakości nauczania przedmiotów takich jak: chemia, biologia, matematyka, fizyka, geografia oraz j. angielski. Udział nauczycieli języków obcych w szkoleniu „Creative use of technology in the classroom” stał się okazją, aby zdobyć odpowiednie kompetencje, ale przede wszystkim zachęcić innych kolegów i koleżanki ze środowiska szkolnego do korzystania z ogromnej palety narzędzi edukacyjnych jakie oferuje TIK (DZIAŁAĆ).

    Spotkanie to stało się okazją do podzielenia się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem, ale również do wymiany spostrzeżeń i informacji na temat pracy nauczyciela w “nowych” realiach szkolnych ze względu na panującą pandemię i potrzebę zdalnego nauczania. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Mini Poradnik Metodyczny prezentujący nowoczesne rozwiązania i formy pracy na lekcjach języków obcych oraz certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

    Dziękujemy wszystkim nauczycielom i zaproszonym gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością.

    GALERIA

    Organizatorzy

   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 12010