Wytyczne organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z zasadami zawartymi
w „Wytycznych organizowania i przeprowadzania w 2020 r  
 egzaminu ósmoklasisty„:

 

- Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną

 

-  uczniowie mają zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

 

- obowiązuje niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)

 

- obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

 

- Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną).

 

Szczegółowe informacje na stronie:

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

 

Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną

informację dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r.

Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.

 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty zamieszczone zostanie na stronie szkoły na początku czerwca oraz przekazane droga emaliową poprzez wychowawców klas ósmych.

 

 

 

Please reload

Ostatnio dodane

03/07/2020

25/06/2020

Please reload

Kontakt:

/ Budynek A (sekretariat główny):

       tel. 134341937, adres: ul. Parkowa 5

/ Budynek B:

       tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29

/ email: sp@spbrzozow.pl            

/ adres do korespondencji: ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów

1-e1548974128869.jpg

© 2016 by Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now