Teatr Kamishibai

6/25/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie realizowana była innowacja pedagogiczna Teatr Kamishibai. Innowacją zostali objęci uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas IV-VIII. Program powstał, aby umożliwić dzieciom bliższy kontakt z literaturą przedstawioną w formie „papierowego teatrzyku”. Była to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym uczniów, a tym samym wzbogacenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej oraz plastycznej z wykorzystaniem technologii komputerowej.

 

Głównym założeniem innowacji było rozbudzanie kompetencji czytelniczych uczniów sztuką teatru. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z historią kamishibai oraz kilkoma opowiadaniami: „Legenda o Skarbniku” autorstwa Juliana Brudzewskiego; „Rower Walentynki” Christiana Ferrari; „Szukając Marudka”  Kumiko Yamamoto. Dobór literatury był zgodny
z omawianą tematyką, podyktowany preferencjami czytelniczymi uczniów oraz dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych.

 

W ramach działań innowacyjnych dzieci uczestniczyły w seansie głośnego czytania przy użyciu drewnianej skrzynki kamishibai. Kolejnym etapem była praca nad analizą tekstu literackiego oraz tworzeniem kart ilustracyjnych z autorskim zakończeniem poznanej opowieści. Na spotkaniach z cyklu „Teatr to magia, teatr to czary” uczniowie własnoręcznie wykonali barwne teatrzyki butai oraz kolorowe pacynki. Wykorzystując różnorodne techniki plastyczne wyobraźnia dziecięca wyczarowała zabawne i inspirujące kukiełki. Prace plastyczne oraz inne wytwory były eksponowane na wystawkach w bibliotece szkolnej.

 

Ciekawą atrakcją okazały się również warsztaty teatralne, podczas których młodzi artyści odgrywali scenki i wcielali się w rolę aktorów z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Posługując się zasadą teatru obrazkowego dzieci tworzyły własne opowiadania, pisały scenariusze bajek, projektowały plansze do tekstów czytelniczych. W celu doskonalenia twórczości literackiej wykorzystywały graficzne programy komputerowe. W efekcie końcowym powstała książka kamishibai pt: „Czarna owieczka”, którą uczniowie zaprezentowali najmłodszym dzieciom naszej placówki.

 

Nowatorstwo rozwiązań innowacyjnych polegało między innymi na zastosowaniu odpowiednio dobranych technik terapeutycznych: biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii. Umiejętne wykorzystanie gier i zabaw czytelniczych, zajęć relaksacyjnych, psychoruchowych oraz plastycznych sprzyjało rozwijaniu wyobraźni, kreatywności uczniów. Przewidywanymi formami ewaluacji były wytwory prac uczniów oraz informacje zwrotne zawarte w ankiecie ewaluacyjnej. Ocenie podlegała aktywność dzieci i osiągane postępy podczas realizacji zadań. Wyniki ewaluacji pozwoliły stwierdzić, że założone cele przeprowadzonych działań innowacyjnych w szkole zostały w całości osiągnięte.

 

Forma małego spektaklu teatralnego dostarczyła uczniom wielu przeżyć emocjonalnych, poszerzyła ich słownictwo, a jednocześnie bawią i uczą zabrała ich w podróż do „magicznej” krainy teatru i literatury.

 

 

 

Please reload

Ostatnio dodane

03/07/2020

25/06/2020

Please reload

Kontakt:

/ Budynek A (sekretariat główny):

       tel. 134341937, adres: ul. Parkowa 5

/ Budynek B:

       tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29

/ email: sp@spbrzozow.pl            

/ adres do korespondencji: ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów

1-e1548974128869.jpg

© 2016 by Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now