Regulamin konkursu poetyckiego „Wiosna w poezji”

3/14/2019

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,

 • promowanie talentów literackich,

 • motywowanie uczniów do twórczych działań

Organizator:

Nauczyciele języka polskiego, biblioteka szkolna SP Nr 1 w Brzozowie.

 

Kategoria wiekowa:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII, III gimnazjum.

 

Założenia ogólne:

 • Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jeden wiersz.

 • Prace muszą być indywidualne, samodzielne, zgodne z tematem konkursu.

 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę /imię i nazwisko ucznia, klasa/.

 • Termin składania prac konkursowych u Organizatora: 29.03.2019r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.04.2019r. w bibliotece szkolnej.

 • Dla laureatów zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Kryterium oceniania:

Wszystkie prace będą oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,

 • oryginalność prezentowanych treści,

 • walory literackie,

 • język, ortografia i kompozycja wiersza.

Postanowienia końcowe:

 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz jego wizerunku do celów promocyjnych szkoły.

Please reload

Ostatnio dodane

03/07/2020

25/06/2020

Please reload

Kontakt:

/ Budynek A (sekretariat główny):

       tel. 134341937, adres: ul. Parkowa 5

/ Budynek B:

       tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29

/ email: sp@spbrzozow.pl            

/ adres do korespondencji: ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów

1-e1548974128869.jpg

© 2016 by Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now