Projekt programu Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską w Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. W. Szafera w Brzozowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie rozpoczęła realizację dwuletniego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. „Uczyć się, aby wiedzieć i działać – wzrost kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”.

 

Projekt realizowany jest w ramach akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Uczestnicy projektu wezmą udział w zagranicznych szkoleniach i kursach metodycznych w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

Najważniejszymi celami projektu są:

 

- podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej:

  • udział w intensywnym kursie języka angielskiego,

  • udział w szkoleniach międzynarodowych;

- zwiększenie efektywności procesu nauczania:

  • wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym językowo
    i na polu przedmiotów ścisłych,

  • wprowadzenie metody CLIL na zajęciach matematyczno-przyrodniczych i kołach zainteresowań,

  • wykorzystanie TIK w nauczaniu języków obcych;

- nadanie szkole wymiaru europejskiego:

  • zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, np. projektów eTwinning,

  • podniesienie świadomości europejskiej pracowników szkoły i uczniów.

 

Projekt realizowany będzie od 31 sierpnia 2018 do 30 sierpnia 2020 roku
i weźmie w nim udział 11 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. Pomimo tego, iż bezpośrednim beneficjentem projektu są nauczyciele to pośrednio korzyści odniesie cała szkoła poprzez poprawę jakości pracy, a tym samym najważniejsi dla nas - uczniowie. Dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy planowane jest opracowanie nowatorskich metod nauczania
i lepsza organizacja procesu nauczania i uczenia się. Zostaną wprowadzone elementy języka angielskiego na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i zajęciach pozalekcyjnych. Projekt promuje również wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w szerokim kontekście. Dzięki tym działaniom chcemy wzmocnić na naszych uczniów motywacją do nauki języków obcych oraz przedmiotów ścisłych.

 

 

 

 

Please reload

Ostatnio dodane

16/03/2020

13/03/2020

Please reload

Kontakt:

/ Budynek A (sekretariat główny):

       tel. 134341937, adres: ul. Parkowa 5

/ Budynek B:

       tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29

/ email: sp@spbrzozow.pl            

/ adres do korespondencji: ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów

1-e1548974128869.jpg

© 2016 by Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now