ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Regulamin

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas  I-III oraz IV-VII Szkoły Podstawowej

Nr 1 w Brzozowie.

 

2. Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

 • stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

 • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;

 • przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

3. Zadanie konkursowe

 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne (indywidualnie lub w 2,3-osobowych zespołach).

Technika wykonania

materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, trawy, krepina, wstążki, wydmuszki, bibuła, wykonane z naturalnych materiałów elementy ozdobne itp.

 Wysokość palmy: min. 1 m, max. 2m.

 

4. Termin i miejsce składanie prac: 22.03.2018r. (sala 75).

 

Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą

następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika (uczestników), klasa.

 

5. Ocena prac:

 

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w  szczególności:

 • gotowe palmy wielkanocne,

 • wykonane ze sztucznych, gotowych materiałów i elementów ozdobnych.

Zgłoszone prace zostaną umieszczone na wystawie. Palmy oceniane będą w 2 kategoriach:

 • indywidualnej

 • zespołowej

Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:

kl. I-III i kl. IV-VII (I, II, III miejsce w kategorii indywidualnej oraz I, II, III miejsce w kategorii zespołowej).

 

6. Kryteria oceny prac.

 

Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,

 • pomysłowość i inwencja twórcza dzieci i młodzieży

 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,

 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,

 • estetyka wykonania prac.

 

 

 

Please reload

Ostatnio dodane

08/11/2019

Please reload

Kontakt:

/ Budynek A (sekretariat główny):

       tel. 134341937, adres: ul. Parkowa 5

/ Budynek B:

       tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29

/ email: sp@spbrzozow.pl            

/ adres do korespondencji: 36-200 Brzozów, ul. Parkowa 5

1-e1548974128869.jpg

© 2016 by Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now