Regulamin  Szkolnego Konkursu Plastycznego „Prawa Dziecka”

Cele:

  • zapoznanie uczniów ze znaczeniem praw dziecka na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka”

  • zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania praw dziecka

  • popularyzowanie i utrwalanie praw dziecka

  • ...

24/05/2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków
i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na prob...

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody zaprasza uczniów klas piątych do udziału w konkursie.

Regulamin Szkolnego Konkursu na Palmę Wielkanocną POBIERZ

Please reload

Nasze priorytety

wiatraczek Dzieci
unnamed.jpg
preview.jpg

Ważne informacje

</