18/06/2020

Końcówka sezonu zapowiadała się tak fantastycznie :'(

Planowaliśmy wycieczki w góry i doliny, w piaski i błota, ale Covid-19 zniweczył wszystkie plany.

W imieniu Rady Rodziców Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie dziękuję za przekazany sprzęt niezbędny do wsparcia procesu zdalnego nauczania.

Sprzęt został przekazany do użytkowania dzieciom rodziców naszej szkoły.

02/06/2020

W imieniu Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie mamy przyjemność zaprosić Was na I Wirtualny Dzień Otwarty. Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/711110136308752/

Zapraszamy!

Informacje ogólne

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjś...

Please reload

Nasze priorytety

wiatraczek Dzieci