Informacje ogólne

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjś...

Zgodnie z zasadami zawartymi
w „Wytycznych organizowania i przeprowadzania w 2020 r  
 egzaminu ósmoklasisty„:

- Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego po...

Please reload

Nasze priorytety

wiatraczek Dzieci
unnamed.jpg
preview.jpg

Ważne informacje

Please reload

Zapraszamy do udziału

więcej  na temat KONKURSY

May 24, 2019