W dniach 04–08.02.2019 r. grupa czterech nauczycieli Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera Nr 1 w Brzozowie uczestniczyła w kursie „English for Educators” (Level I) w ramach projektu Erasmus+ w akcji KA101. Kurs przeznaczony był dla kadry pedagogicznej i miał...

W dniach 4-8 lutego 2019 r. czworo nauczycieli naszej szkoły uczestniczy w intensywnym kursie języka angielskiego w Dublinie. Relację z tego wyjazdu mogą Państwo obserwować na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Erasmus+ (Dublin/ Blog).

Kolejny wyjazd szkoleni...

W ramach przygotowania uczestników mobilności do wyjazdów na szkolenia i kursy zagraniczne 21 stycznia 2019r. zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne.

Podczas pierwszej części spotkania został omówiony aspekt kulturowo-turystyczny regionów, w których odbędą się sz...

W związku z realizacją projektu Erasmus+ zaprosiliśmy do naszej szkoły Ambasadorkę programu eTwinning p. Anetę Wilk, która 14 listopada 2018r. przeprowadziła szkolenie stacjonarne
z zakresu programu eTwinning dla dwóch grup nauczycieli.

Było to szkolenie dla osób począt...

4 października 2018r. rozpoczął się intensywny kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym dla 20-osobowej grupy nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.
W kursie uczestniczą przede wszystkim nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, któr...

3 października 2018r. Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listy osób zakwalifikowanych do:

- wyjazdów na kursy i szkolenia zagraniczne,

- udziału w intensywnym kursie języka angielskiego na poziomie podstawowym,

- udziału w stacjonarnym szkoleniu dotyczącym wykorzystania platfo...

Please reload

Nasze priorytety

wiatraczek Dzieci
unnamed.jpg
preview.jpg

Ważne informacje